Ny milepæl for Nyt Norge

Publisert Sist oppdatert

- Alle de største aktørene innen norsk matproduksjon har nå varslet at de vil bruke Nyt Norge på produktene sine for å synliggjøre norsk råvareopprinnelse og produksjon. Norske forbrukere har gjennom flere undersøkelser signalisert at de ønsker en merking som gjør det enklere å velge matvarer med norsk opprinnelse. Interessen for merkebruk viser at denne Nyt Norge-merkingen både verdsettes og aksepteres av alle ledd i verdikjeden, sier utviklingsdirektør Marit Jerven i KSL Matmerk, som også er ansvarlig for arbeidet med Nyt Norge.

I rute
- Vi er derfor i god rute til å nå målet om 1000 Nyt Norge-merkede produkter i løpet av 2010. I tillegg til de 250 produktene som nå har fått Nyt Norge-godkjenning er søknader om merkegodkjenning for ytterligere rundt regnet 400 produkter ventet inn i tida som kommer, forteller sier Marit Jerven.

Bredde
Dermed kan norske forbrukere i året som kommer se fram til et bredere utvalg av matprodukter med garantert norsk opprinnelse og kvalitet. Målet er å ha en størst mulig bredde av produkter innenfor ordningen. Så langt er både egg, kjøtt, honning, frukt og grønt, fjørfekjøtt og potetprodukter med.

Flere bransjer
Bak merkeordningen Nyt Norge står aktører fra hele verdikjeden innen landbruksbasert matproduksjon og dagligvarehandel. Nå melder også andre deler av matbransjen sin interesse for de mulighetene som ligger i den nye merkeordningen.
- Både sjømatbransjen, HoReCa (hotell-, restaurant og storkjøkken) og servicehandelen har kontaktet oss i KSL Matmerk og meldt sin interesse for Nyt Norge. Kvalitetskravene i ordningen gjør det imidlertid nødvendig å utrede nærmere hvordan disse bransjene skal kunne innlemmes i og gjøre bruk av ordningen, sier Marit Jerven.

Markedssatsing
KSL Matmerk vil også opprette et merkebrukerutvalg, der produsentene tas med på råd når det for eksempel gjelder videre utvikling og markedsføring av merkeordningen.
I følge Jerven blir nettopp det å gjøre Nyt Norge-ordningen bedre kjent blant forbrukerne den aller viktigste oppgaven i tida framover. Med finansieringen på plass legges det opp til å bruke rundt 20 millioner kroner årlig til markedsføring av ordningen de kommende tre årene.

- Å bygge kjennskap og kunnskap til en merkeordning er både tid- og ressurskrevende. Skal man lykkes, må man markedsføre den tungt over lang tid, forklarer Jerven.
Følgende produsenter er godkjent som Nyt Norge-merkebrukere:

BAMA
COOP Norge
Honningcentralen
Nortura
HOFF
Toten Eggpakkeri
Tromspotet

Thumbnail Image: