IDYLL: Det har vært folksomt i Kristiansand i sommer. Byen har ved siden av størst vekst i både belegg og pris for juli.

Sterke juli-tall for Kristiansand

Varierte rombeleggs- og rompris-tall i juli for hotellene.

Publisert Sist oppdatert

Det er til dels store forskjeller i hotelltallene for de norske byene i juli: På toppen blant de store byene troner Kristiansand, mens det er lav aktivitet i Tromsø. Hotellene i Bergen og Oslo kan vise til god vekst fra i fjor, skriver hotellrådgiver Peter Wiederstrøm fra Wiederstrøm Hotel Consulting.

Prisoppgang på 40,8 prosent

Dette fremgår av et uttrekk fra Benchmarking Alliance for perioden 1. juli - 21. juli i år. Uttrekket omfatter et utvalg norske hoteller med til sammen rundt 65 000 rom. 

KONTROLL: Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting har god stålkontroll på hotellbransjen i Norge.

Rombelegget (kapasitetsutnyttelse rom) samlet for det norske utvalget er opp 3,5 % til 64,4 %. Tilsvarende rombelegg i fjor var 62,3 % mens det i 2019 og 2018, siste to normalår innen pandemien, var henholdsvis 67,1 og 68 %. Merk at vi sammenligner dato med dato, altså 1.-21. juli alle fire årene, skriver Wiederstrøm videre. 

Det er med andre ord 4 % lavere rombelegg i de første ukene av årets juli enn det var i tilsvarende uker i 2019. Dette til tross for rundt 8 % flere solgte rom. Ny romkapasitet fører til nedgangen i belegg.

Romprisene steg med 5 % fra i fjor, mens prisoppgangen er på hele 40,8 % fra 2019. Alt dette er basert på nominelle verdier.

Går vi fra landsoversikten og over til de enkelte by-markedene, finner vi blant annet følgende:

Åtte av de 13 store byene på oversikten til Benchmarking Alliance har prisvekst fra juli i fjor, mens ni av de 13 har beleggvekst (rompris er her losjiinntekt eks. MVA per solgte rom, altså uten "moms" og frokost).

  • Oslo, Bergen, Stavanger, Haugesund og Kristiansund er de eneste som har vekst både på belegg og pris fra juli i fjor
  • Trondheim har et prisfall på 5,6 % og en vekst i belegget på 5,3 % fra juli i fjor
  • Kristiansand topper klart både på rombelegg (82,8 %) og rompris (1 906 kroner) blant storbyene

Topp i Lofoten - nedgang i Tromsø

I oversiktene til Benchmarking Alliance publiseres det separate tall for Bodø (ca. 1.500 rom), Lofoten (ca. 900 rom) og Tromsø (ca. 2.600 rom), mens Harstad og Narvik er slått sammen til ett marked (til sammen ca 1.100 rom).

Med 92,5 % i rombelegg (kapasitetsutnyttelse rom) for de tre første juli-ukene havnet hotellene i Lofoten helt på topp blant de markedene (altså samtlige, ikke bare byene) vi har tall fra. Dette er rundt 10 % opp fra tilsvarende uker i fjor. 

I motsatt ende av skalaen finner vi Tromsø med 54,3 %. Dette er ørlite ned (-1,5 %) fra i fjor og et godt stykke bak noteringene fra 2019 (71,2) og 2018 (62) - de siste 2 årene innen pandemien. 

Bodø hadde 61,9 % i årets tre første juli-uker, det er litt opp fra i fjor og godt bak normalt nivå. Nå skal det tillegges at Bodø har fått økt rom-kapasitet de siste årene. Harstad-Narvik (68,5 %) har betraktelig lavere belegg i årets tre første juli-uker enn tilsvarende i fjor og siste 2 normal-år.

Med såpass ulik belegg i de nordnorske markedene, blir også prisbildet fragmentert: 

Med 1.822 kroner havner Lofoten på andre plass blant de markedene vi har tall fra, bare slått av Kristiansand. Prisene i Bodø (908) er desidert lavest, mens også Tromsø (1.019) og Harstad-Narvik (1.001) plasserer seg beskjedent i dette bildet.

Både Tromsø (-2,6 %) og Bodø (-3 %) har prisnedgang fra juli i fjor, mens Harstad-Narvik (+2,4 %) og Lofoten (+8,4 %) har vekst.

Powered by Labrador CMS