To nye kongressenter på Gardermoen

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

To av de ledende hotellkjedene i Norge, Thon og Choice, tar nå nye tak for å vinne markedsandeler på Gardermoen. I et tøft marked satser de på hvert sitt nye konferansesenter som kan ta i mot til sammen 8000 mennesker. 


 

 

Thons to hoteller i Gardermoen Næringspark mellom Gardermoen og Jessheim har måttet si nei til kongresser på grunn av kapasitet. Derfor bygger de nå et eget kongressenter. Den nye store kongresshallen kommer sør for dagens hotellbygg ved E6 og nord for Vebjørn Sands stjerne ved avkjøringen til flyplassen. Sør for hallen er det planer for utvidelse av hotellet. Det som kommer først er kongresshallen, skriver lokalavisen Eidsvoll Ullensaker Blad (EUB). 

Kongresshallen skal ha en størrelsesorden på 3-4.000 kvadratmeter som gir en kapasitet på drøyt 2000 personer. 
– Vi har fått vite av lederne på våre to hoteller ved Gardermoen at vi har måttet si nei til kongresser på grunn av manglende kongressfasiliteter, sier eiendomsdirektør hos Olav Thon, Tron Harald Bjerke. – Det skal vi nå gjøre noe med, sier han til EUB. 
I løpet av våren regner Bjerke med at de setter spaden i jorda for en ny stor kongresshall. Olav Thon Airport hotell er et av de største hotellene i området, med 435 rom, med planer for ytterligere utvidelse sør for kongresshallen. I tillegg har samme selskap Thon hotell Gardermoen med 260 rom, fem minutters gange fra det planlagte kongressenteret. 
– Vi hadde planene om kongresshallen opp i vårt styre 26. november, og da ble det fattet et prinsippvedtak om bygging. Om byggesøknad ikke er sendt så blir den det en av de nærmeste dager. Så dersom ikke byggekostnadene etter hvert viser seg å bli helt hinsides så bør bygging av hallen være i gang i løpet av våren, sier Bjerke. 
– Hva det vil koste vet de først når anbudene er kommet inn, men en pris på 40-50 millioner kroner kan være et godt anslag, bekrefter Bjerke. 

Her, i dette skogholtet rett nord for Kepler stjerna i Gardermoen Næringspark ønsker Olav Thon nå å bygge et nytt kongressenter på 3.-4.000 kvadratmeter.(Foto: Arne Finstad Granhus)

 

 

Satser stort 
– Planene til Olav Thon endrer ikke våre planer om et kongressenter, sier driftssjef Jonas Johansson ved Clarion Hotell Oslo Airport til den samme avisa.
Nordic Choice Hotels og Wenaas-gruppen er i ferd med å avslutte arbeidet med å regulere en tomt rett nord for hotellet. Her planlegger de et større konferanseanlegg på en tomt som i dag brukes til parkering. 
– Vi har en god dialog med kommunen og regner med at vårt forslag til regulering kan fremmes for første gangs behandling før jul, sier Johansson. Han opplyser at i skrivende stund er planen lagt ut til offentlig høring 

 

– Gardermoområdet trenger et større kongressanlegg for å ta arrangement som ellers blant annet havner hos Norsk Varemesse i Lillestrøm, sier Johansson. 
– Med et konferanseanlegg som kan huse opptil 6.000 gjester, vil vi beholde vår posisjon som Norges ledende konferansehotell. Når det gjelder videre framdrift i prosjektet viser han til Wenaas-gruppen. 
– Jeg var heller ikke kjent med Thons planer, men de endrer ikke noe på våre, sier teknisk sjef i Wenaas-gruppen, Kjell Vidar Myran. 
Han planlegger et langt større senter enn det Thon har lansert og håper på byggestart så raskt som mulig etter at ny reguleringsplan er på plass og byggemelding godkjent. 

Til politisk behandling 
– Går alt slik vi håper, bør en reguleringssak for området som skal huse et kongressenter vest for Gardermoen være klar for politisk behandling med det første. Det vil være en første gangs behandling som gjør planen klar for å sendes ut på offentlig høring. Endelig behandling bør da kunne skje i mars eller april, skriver Eidsvoll Ullensaker Blad. 

 

Har fra før
Begge kjedene har allerede i dag store konferansemuligheter på Gardermoen. Choice-kjendes Luftrommet – lokalisert på Clarion på Gardermoen – har en kapasitet på 1100 mennesker. Det er omlag 200 meter mellom dagens Luftrommet og det nye kongressenteret som planlegges bygget på Sør-Gardermoen. 
Også Thon har konferansemuligheter i Gardermoen Næringspark der kjedens to hoteller er plassert. Gardermoen Congress Centre er på nabotomten til Thons Budget Hotell. 
– Den er ikke stor nok og litt for langt å gå for de som bor på Olav Thon Oslo Airport Hotel, sier Bjerke. Han ser ikke bort i fra at Norges Varemesse kan bli skadelidende med ved denne etableringen.
– Vi har vårt behov og ønsker så vi bygger. Vi ser lite på hva konkurrentene gjør, men ser gjerne at den største konkurrenten vår blir et annet Thon hotell, sier Bjerke. Olav Thon Gruppen er sterkt inne på Norges Varemesse på Lillestrøm med sitt hotell på nabotomten og med ansvar for all servering til arrangementer på Norges Varemesse.

Main Image:
Thumbnail Image:
Powered by Labrador CMS