GLADE: Fra venstre: Margunn Ebbesen (H), Tom Victor Gausdal (Bocuse d’Or), Helge Johansen (NKL), Kristin Ørmen Johansen (H), Tage Pettersen (H), Arne Sørvig (Bocuse d’Or) og Espen A. Wasenius (NKL).

Kokkekunst på statsbudsjettet

Regjeringen har bestemt å tildele Stiftelsen Årets Kokk og Norske Kokkers Landsforening 500 000 kroner over statsbudsjettet.

Publisert

Gjennom statsbudsjettet for 2020 satser regjeringspartiene nå på å videreutvikle arbeidet med rekruttering, kompetanseheving og utvikling av norske kokketalenter for internasjonale konkurranser.

Gjennom strategien Matnasjonen Norge 2030 løfter regjeringen betydningen av at mat som kultur fremmer både geografisk og lokal identitet, og gir grunnlag for næringsutvikling. Som et ledd i dette arbeidet tildeles Stiftelsen Årets kokk og Norske kokkers Landsforening (NKL) en halv million kroner millioner på statsbudsjettet for 2020.

­­– Som medlem i Kulturkomiteen, og som kokk som er opptatt av faget, er jeg veldig glad for at vi nå har fått inn en startbevilgning i statsbudsjettet. NKL og Bocuse d’Or Norge gjør en viktig jobb for rekruttering og fagets status. At de har utarbeidet en samarbeidsavtale som vi nå støtter, viser at vi verdsetter jobben de gjør for rekruttering til faget, norsk mat, og ikke minst for mat som kultur og næring, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen (H). 

Norge på pallen

Norge har i flere år hatt verdensledende kokker som har arbeidet med å utvikle kjennskap til norsk matkultur og gastronomi, samt å promotere og anvende norske råvarer både hjemme og ute i verden. Norske kokkers landsforening har jobbet spesielt mye med rekruttering til faget og yrket, og gjennom sin satsing på kokkelandslagene har de gitt mange unge kokker anledning til å konkurrere internasjonalt for det norske flagget.

Parallelt har Stiftelsen Årets kokk (tidl. Bocuse d’Or Norge) spesialisert seg som organisasjon for å forberede de beste norske kokkene til å nå pallen i verdens mest prestisjefulle individuelle konkurranse, Bocuse d’Or i Lyon. Gode resultater i de internasjonale elitekonkurransene for landslag og for individuelle kokker har gitt Norge en særskilt posisjon i det internasjonale kokkefelleskapet som er verdifull.

– At den gode kokken nå får en slik støtte er gledelige nyheter. Regjeringens anerkjennelse av arbeidet vi har lagt ned i mange tiår smaker veldig godt, og at de støtter den faglige alliansen mellom oss er svært gode nyheter for alle norske kokker. Det blir stadig mer krevende å stå i disse konkurransene, og denne startbevilgningen kan vise seg å bli en meget viktig brikke i vår videre suksess internasjonalt, samstemmer styrelederne for hhv. Årets kokk Akademiet, Bocuse-kokk Tom Victor Gausdal og for Norske kokkers landsforening, Helge Johansen.

 – Vi har jobbet for å øke forståelsen for betydningen av utviklingsprogrammene våre knyttet til konkurranser. At vi makter å i praksis videreutdanne dyktige unge kokker på en måte som engasjerer og inspirerer også langt utenfor våre bransjegrenser er viktig for yrkets status, norsk gastronomi og de mange samfunnsområder som på ulike måte har nytte av gode kokker, sier Arne Sørvig, daglig leder i Bocuse d’Or Norge.

Powered by Labrador CMS