Lillehammer er en av flere byer som har hatt enorm vekst i antallet solgte hotellrom siden 2019. Bildet er hentet fra Pellestova Hotel Hafjell som eies av Bjørn Rune Gjelsten.

Knallsterk vekst i antallet solgte hotellrom

Hotellromsalget i Norge har økt betraktelig siden 2019, og flere nye hoteller viser at bransjen satser stort – tross i tøffe økonomiske tider.

Publisert Sist oppdatert

Om statistikken:

  • Tallene er rapportert inn fra hotellene til Benchmarking Alliance og bearbeidet av hotellrådgiver Peter Wiederstrøm for NHO Reiseliv.
  • Det er norske hoteller med til sammen om lag 65 000 rom som er representert. Hovedvekten av disse ligger i byene, primært de store, og ved flyplasser.
  • Definisjon/forklaring på forskjellen mellom “rombelegg” og “antall solgte rom”: Rombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom. Antall solgte rom er det antallet rom som er belagt i en definert periode. Disse to måltallene går ofte i samme retning; altså selges/belegges det flere rom så går belegget som oftest opp. Grunnen til at disse til tider ikke går i samme retning, f.eks. at antall solgte rom går opp mens belegget faller, er kapasitetsøkninger. Altså flere rom er tilgjengelig i markedet (enten nye hoteller eller utvidelser av eksisterende), og man klarer ikke å "fylle" i samme grad.
  • Kilde: NHO Reiseliv

Ferske tall fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av hotellrådgiver Peter Wiederstrøm for NHO Reiseliv, viser at antallet solgte hotellrom økte med nesten 10 prosent i 2023 sammenlignet med 2019. Flere store byer, som Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand, har hatt en positiv utvikling med en god økning i antall solgte rom på 7,8 prosent i Bergen, 6,6 prosent i Oslo og nesten 16 prosent i Kristiansand, heter det i en pressemelding fra NHO Reiseliv. 

Lillehammer har også hatt en betydelig vekst på 22 prosent. Bodø utmerker seg spesielt med en vekst i antall solgte hotellrom på nesten 30 prosent.

– Det er flott å se at antall solgte rom har gått opp såpass mye siden 2019. Det viser hvordan bransjen evner å tilpasse seg, og er i stand til å komme seg gjennom krevende perioder. Vi ser at det bygges nye hoteller, og at det gjøres store investeringer i bransjen, tross i krevende økonomiske tider, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Mange byer med økt belegg 

Beleggsprosenten for det samlede utvalget ligger på 58,5. Det er noe lavere enn 2019-nivået som var på 60,4 prosent. Det kan forklares med utbygging, som fører til flere rom å fylle.

Bodø har en oppgang i antall solgte rom, men en nedgang i belegg sammenlignet med 2019. Nye hoteller som Comfort Hotel Bodø, Quality Hotel Ramsalt og Smarthotel Bodø har bidratt til en stor økning i antall tilgjengelig rom. 

De fleste storbyene har likevel hatt en økning, eller holdt seg på samme beleggsnivå som før pandemien. Bergen har hatt en økning i belegg på 1,7 prosent, Stavanger på 4,6 prosent, Trondheim på 0,1 prosent og Kristiansand har hatt en vekst på 5,6 prosent siden 2019.

– Det er positivt at de fleste storbyene er tilbake på 2019-beleggsnivå, og vel så det, sier Krohn Devold. Oslo-markedet og Tromsø har også utvidet og bygget nye hoteller med blant annet Sommero på Solli plass i Oslo og Thon Hotel Snø, og Moxy Tromsø med 208 nye rom.

Lignende trender ses i Lofoten og en del andre store destinasjoner der økt hotellkapasitet har ført til nedgang i rombelegg, samtidig som antalt solgte rom har gått opp. Med nyetableringer som Thon Hotel Svolvær, har Lofoten hatt en økning i antall solgte rom på 25-30 prosent fra 2019. 

I løpet av perioden 2019 til 2023 opplevde Lofoten en vekst på 25-30 prosent i antall solgte hotellrom. Foto: Thon Hotel Lofoten

Spente på framtiden

Tallene viser en økning i inntekt per tilgjengelige rom på rundt 27 prosent siden 2019, i tråd med samfunnsutviklingen og den generelle prisstigningen. – Det gir bransjen en oppmuntrende pekepinn på at gjestenes vilje til å betale fortsatt er solid, sier Krohn Devold.

– Vi er spente på hvordan det kommende året blir. Vi tror det store flertallet av reiselivsbedrifter kan vente seg mange gjester i 2024, men vi er inne i en dyrtid som vil prege året. Det er et stort strekk i laget blant reiselivsbedriftene når det gjelder prognoser for 2024. Hvis kronen fortsetter å være svak kan vi nok vente oss mange utenlandske gjester også i år. Samtidig blir lokalbefolkningen et stadig viktigere marked, og kortreise ferier og opplevelser har blitt en trend, sier Krohn Devold.

Powered by Labrador CMS