Hotelleiendom har klart seg bedre enn andre eiendomsklasser gjennom renteøkningene.

Hotelleiendom er blitt en mer attraktiv eiendomsklasse enn tidligere

Stadig flere meglerhus vurderer hotell som en mer attraktiv eiendomsklasse enn tidligere. Det er også enighet i flere meglerhus at hotelleiendom har holdt seg i verdi.

Til tross for flere renteøkninger viser en oversikt fra Pandox at hotelleiendom har klart seg bra sammenlignet med andre eiendomsklasser. Dette viser en fersk rapport fra Hotelia.

Hotelia utarbeider en markedsrapport om den norske hotellbransjen to ganger i året, basert på data fra Statistisk sentralbyrå og Benchmarking Alliance.

«Siden hotelleiendommer har lengre leieavtaler med mindre leietakertilpassinger og større ansvar for vedlikehold og utskifting hos leietaker, blir eiendom mer attraktiv», står det i rapporten.

Reduserte driftsmarginer

Videre kommer det frem av rapporten at driftsmarginen reduseres til tross for at inntektene øker for både hotelldriver og eier. Dette skyldes høye driftskostnader og høye kapitalkostnader.

Dette utfordrer nyetablering og fornyelse, og Hotelia har erfart en treghet i flere større prosjekter.

«Videre ser vi at dagens kostnadsnivå kan skape et stort vedlikeholdsslep, der hotelleiendommer mister sin konkurransekraft. For de største kjedeaktørene vokser halen av hotell som trenger renovering», melder Hotelia.

Endringer i bransjen

Til tross for et usikkert makrobilde tror imidlertid Hotelia fortsatt på vekst i 2024. Når den lave kronekursen og inflasjonen stabiliserer seg, spår Hotelia at dette vil påvirke det nasjonale og internasjonale ferie- og fritidssegmentet positivt.

De melder også om at det kan bli noen forandringer i bransjen fremover.

«Det foregår en «stille» endring med flere små og mellomstore nasjonale og internasjonale drivere og eiere, som utfordrer og bidrar til større mangfold og en helhetlig verdiskaping. De store kjedene vil forbli store, men de får sterkere konkurranse av dyktige entreprenører med blikk for unike produkter og opplevelser», står det i rapporten.

Powered by Labrador CMS