Turistene har kommet tilbake til Norge etter pandemien, og vi begynner å nærme oss normalåret 2019.

Disse nasjonalitetene har flest hotelldøgn på norske hoteller

Pandemien førte til færre utenlandske gjester på norske hoteller, men dette ser ut til å være på vei til å snu. Andelen gjester fra Kina er imidlertid fortsatt langt unna den vi så i 2019.

Antallet utenlandske hotellgjester er fortsatt lavere enn før pandemien. I 2023 var det 5,7 prosent færre utenlandske gjester enn 2019, som gjerne karakteriseres som et normalår. Samtidig ser man en økning på 22,5 prosent fra 2022, noe som tyder på at vi er på vei tilbake til normalen.

Det viser tall fra SSB som Wiederstrøm Hotel Consulting presenterer i Hotelloversikten 2023.

Tallene inkluderer samtlige hoteller i landet, men omfatter kun de første elleve månedene av året.

De største utenlandsmarkedene

Totalt er 73,5 prosent av gjestedøgnene norske, mens 26,4 prosent er utenlandske. Utenlandske gjestedøgn har falt fra 28,4 prosent i 2019.

De største utenlandsmarkedene i 2023 var USA, Tyskland, Sverige, Storbritannia, Danmark, Nederland, Frankrike, Spania, Italia og Polen.

USA har hatt en økning på 9,3 prosent siden 2019, Danmark har økt med 18,5 prosent og Nederland har økt med 25 prosent.

I samme periode har antall gjestedøgn med gjester fra Kina gått ned med 84 prosent.

Powered by Labrador CMS