Svanemerker renholdstjenesten

Eurest tar nye steg for å sikre en mer bærekraftig drift på Østlandet.

Publisert

– Vi er glade for å ha utvidet Svanemerkingen vår. Dette er en viktig del av vår satsing på en mer bærekraftig drift, sier Nina Fuglesang, miljø- og kvalitetsansvarlig i Compass Group Norge.

Compass Group jobber aktivt med å redusere fotavtrykket på miljøet. Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden. Det ligger en grundig prosess bak sertifiseringen, med krav om bruk av mer miljøvennlige produkter i alle ledd.

- For oss er Svanemerket både et kvalitetsstempel, og en inspirasjon, sier Fuglesang.

Høye krav

Gjennom svanemerkingen har renholdstjenesten fjernet en del kjemikalier, og funnet måter å bruke mindre av andre. I tillegg er det fokusert på transport og avfallshåndtering.

- Vi stiller høye krav til kvalitet, og har de siste årene brukt kravene rundt bærekraft som en driver for innovasjon. Vi ser at dette gir gode resultater både for kunder og ansatte, sier Fuglesang.

Totalt er over 150 av Eurest Services enheter blitt svanemerket siden 2012. Merket stiller også krav til etikk og arbeidsmiljø.

Om Compass Group

Compass Group er en verdensledende leverandør av måltidstjenester, FM og andre supporttjenester. De har en omsetning på 22 milliarder pund. Konsernet har over 600 000 ansatte i mer enn 50 land og er børsnotert i London. I Norge drives virksomheten under merkenavnene Eurest, Eurest Services, ESS, Medirest og Eurest Konferanse & Selskap. Compass Group har om lag 2000 ansatte i Norge, 1,7 milliarder kroner i omsetning og en landsdekkende tilstedeværelse.