Vil heller ha pensjon enn bonus

Publisert Sist oppdatert

BONUSLØNN: - Siden mange bedrifter i dag opplever vekst og overskudd, vil nok mange arbeidstakere ha mye å hente på gode bonusordninger, tror Helene Graver, markedssjef i ZETT Stilling. Foto: Henning Poulsen/Pressekontoret
Det viser en omfattende holdningsundersøkelse foretatt av ZETT Stilling, der over 8000 nordmenn fra hele lande
t deltok.

På landsbasis deler folk den lunkne bonusholdningen som reiselivsfolk står for, ifølge undersøkelsen som ble foretatt på ZETT.no i april 2005. På landsbasis svarte 22,2 prosent av deltakerne at bonus er viktig eller avgjørende for valg av arbeidsgiver. Blant deltakerne som allerede har fast jobb, svarte 24,7 prosent at bonus er viktig.

– Tjener på bonus

– Det er ikke overraskende at mange arbeidstakere søker trygghet fremfor mer uforutsigbare ordninger. Mange har nok friskt i minne de mer ustabile tilstandene som hersket på både på arbeidsmarkedet og i økonomien for noen få år siden. Men jeg hadde ikke ventet et så klart utslag, sier Helene Graver, markedssjef i ZETT Stilling.

– Dette er ikke spesielt høye tall, særlig med tanke på at bonusordninger blir stadig vanligere hos norske arbeidsgivere. Siden mange bedrifter i dag opplever vekst og overskudd, er det nærliggende å tro at flere enn hver fjerde arbeidstaker ville tjent på at det finnes gode bonussystemer i bedriften sin, sier Graver.

Kvinner skeptiske

Ifølge undersøkelsen er kvinner enda mindre opptatt av bonusordninger enn menn. Bare omkring 18 prosent av kvinnene som deltok på landsbasis oppga at de synes det er viktig med bonus på jobben. Kvinner er likevel ikke mer opptatt av gode pensjonsordninger enn menn.

– Flere kvinner enn menn jobber i offentlig sektor, der man ikke har den samme kulturen for bonuser, samtidig som pensjonsavtalene allerede er gullkantede. Kvinner søker seg dessuten i større grad enn menn mot sektorer med relativt lavt lønnsnivå. Da er det ikke særlig attraktivt å bytte en del av sikkerhetsnettet mot en mer usikker mulighet til høyere lønn, sier Even Bolstad, daglig leder i medlemsorganisasjonen HR Norge.

Lever av resultater

Hele 67,6 prosent av arbeidstakere på landsbasis synes ifølge undersøkelsen fra ZETT.no at pensjonsordninger er viktig. Når jobbsøkere uten fast arbeid tas med i besvarelsen, synker antallet som synes pensjon er viktig til 60 prosent. Jo eldre arbeidstakeren er, desto mer står pensjonen i fokus. Bare seks prosent av arbeidstakere over 40 år mener at pensjonsordninger er uviktige.

Bolstad påpeker at arbeidsgivere har flere hensyn å ivareta enn kun å holde de ansatte fornøyde. – Det er ikke nødvendigvis slik at det å være fornøyd skaper prestasjoner. Og det er prestasjoner og resultater virksomhetene lever av, argumenterer han.

For yrkesgrupper der den individuelle innsatsen er direkte målbar, som telefonsalg eller skogplanting, mener Bolstad at individuelle bonusordninger kan være mest hensiktsmessige. I virksomheter som ønsker å skape kollektive prestasjoner, kan kollektive bonuser være mest hensiktsmessig.

Arent Greve, professor i organisasjonsteori ved Norges Handelshøyskole i Bergen, mener en økende interesse blant arbeidstakere for pensjonsordninger kan skyldes at folk ikke lenger stoler på folketrygden.

Rettferdighet viktigst

Greve tror videre at en lav entusiasme rundt bonuslønn skyldes at slik lønn er kortsiktig og variabel av natur. – I tillegg er det nok mange arbeidsgivere som lager bonusordninger som kun gir småpenger i uttelling. Da er det nok en del ansatte som ikke helt ser poenget, tror Greve, og anbefaler enkle former for bonusbelønning.

– Mange arbeidsgivere bør vurdere å tilby sine ansatte generell overskuddsdeling som bonus, og ikke knytte bonusen til mer stress og lengre arbeidstid, mener han.

Helene Graver i ZETT Stilling understreker at det springende punktet for utforming av bonus må være rettferdighet.

– Føler folk at fordelingen er urettferdig, skaper systemet misnøye, sier hun.

 
Denne artikkelen er skrevet av Pressekontoret for ZETT Stilling. Pressekontoret har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.

 

Thumbnail Image: