Vanskelig oppfølging av sykmeldte

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Mange ledere synes det er vanskelig å følge opp sykmeldte, og kan oppleve at syke blir sure når de tar kontakt.

– Vi får en del henvendelser fra ledere som synes oppfølging av sykmeldte er vanskelig. Noen opplever at ansatte blir sure når det tas kontakt, sier Jens Kristian Johansen, ekspert på arbeidsrett og partner i advokatfirmaet Grette i en pressemelding.

Han råder bedrifter til å beskrive rutiner for slik oppfølging i personalhåndboken, og gjerne lage et eget informasjonsskriv om hva som skjer når en ansatt blir sykmeldt.

– Sjefen har plikt til å følge opp, men for den som er syk er ikke alltid det så populært. Mange misforståelser kan unngås hvis alle er kjent med rutinene på forhånd. Krangel som følge av at slike situasjoner blir satt på spissen er belastende for begge parter, og som oftest helt unødvendig.

Arbeidsrettsadvokatene hos Grette holder jevnlig kurs for ledere, der oppfølgingskravene i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven er tema.

 

Oppfølgingsplan

– Reglene om oppfølging ble skjerpet ifjor, for å redusere fraværet og gjøre det lettere for langtidssykmeldte å komme tilbake i jobb. Hvis reglene ikke følges, risikerer bedriften bøter, og den ansatte kan miste retten til sykepenger, sier Johansen.

En oppfølgingsplan for den sykmeldte skal utarbeides før det har gått fire uker. Etter syv uker skal arbeidsgiver innkalle til dialogmøte. Hvis fraværet blir lenger enn 26 uker, skal NAV innkalle til nytt møte.

– Det er ingen ting i veien for å komme tidligere i gang med planer og møter. Tvert i mot er det et godt råd at man holder tett kontakt med den sykmeldte.

Hvis ansatte blir irriterte når sjefen tar kontakt, tyder det på at kunnskapen om hva sykmelding er og hvilke plikter den sykmeldte har ikke er tilstrekkelig kjent, mener Grette-advokaten.

Både blant bedrifter og leger var det i fjor høst en del usikkerhet om hvordan de nye sykefraværsreglene skulle forstås. Dette gjaldt særlig bruken av dialogmøter. Senere har myndighetene og partene i arbeidslivet blitt enige om klarere retningslinjer for når slike møter kan droppes.

 

Viktig forenkling

– Dialogmøter er unødvendig når det kan fastslås at arbeidstakeren på grunn av alvorlig sykdom ikke er i stand til å komme tilbake til arbeid. Det samme gjelder i tilfeller der det er åpenbart at arbeidstaker vil komme tilbake uten tilretteleggingstiltak, sier Maj Britt Christoffersen, seksjonssjef for Arbeidsmarkedsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Oppfølging av sykmeldte er et viktig tema i kontakten mellom NAV, legene og partene i arbeidslivet. Sist måned ble en etterlengtet forenkling i selve rapporteringen av sykefraværet lansert.

– Vi har etablert en mulighet for elektronisk innrapportering direkte fra bedriftenes lønns- og personalsystem. To leverandører av lønns- og personalsystemer tilbyr allerede tjenesten og flere vil koble seg på utover høsten, sier May Britt Christoffersen.

Elektronisk oppfølging av sykmeldte ventes å gi betydelig besparelser, spesielt i store virksomheter. 

Teaser:

Mange ledere synes det er vanskelig å følge opp sykmeldte, og kan oppleve at syke blir sure når de tar kontakt.  

Main Image:
Thumbnail Image: