Tar risiko fremfor forsikringskostnad

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Bare en av 20 norske bedrifter er forsikret mot at viktige ledere og medarbeidere kan bli borte.

Det viser en undersøkelse som Perduco har gjort for DNB.

-Dette kan bli skjebnesvangert for bedriften om uhellet rammer, advarer småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm i en pressemelding.

En nøkkelpersonforsikring gjør at bedriften sikres kapital hvis sentrale medarbeidere blir langvarig syk, arbeidsufør eller dør. Forsikringen kan bidra til å styrke egenkapitalen, gi bedriften omstillingskapital eller dekke ekstrautgiftene som påløper i forbindelse med for eksempel nyansettelser og/eller kjøp av eksterne tjenester.

-Kostnaden ved en nøkkelpersonforsikring er ikke stor sammenlignet med utgiftene bedriften kan få som følge av at sentrale personer blir borte. Alle bedrifter bør derfor ha en slik forsikring. Uansett bør bedriften sørge for at nøkkelpersonene deler kompetansen sin med andre medarbeidere, råder Dokk Holm. 

Fakta om nøkkelpersonforsikring:

  • En nøkkelpersonforsikring passer godt for bedrifter med opptil 20 ansatte.
  • Utbetalingen går til bedriften, ikke til privatpersonen.
  • Ved død utbetales forsikringen som et engangsbeløp til bedriften.
  • Ved uførhet utbetales en uførerente med utbetaling i to år. Utbetalingen starter etter tre måneder. Den utbetales etter den forsikredes uføregrad og så lenge arbeidsuførheten er minst 50 prosent. Uførerenten utbetales i tillegg til ytelser fra folketrygden, slik som arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon.  
Teaser:

Bare en av 20 norske bedrifter er forsikret mot at viktige ledere og medarbeidere kan bli borte.

Main Image:
Thumbnail Image: