Starter ny innkjøpskjede

Et nytt non-profit kjedesamarbeid skal gi leverandører og storhusholdningsbedrifter nye muligheter.

Publisert Sist oppdatert

Samkjøpsgruppen AS, 4SERVICE Gruppen AS og Knif Innkjøp startet 1. juli 2015 et nytt og spennende innkjøpssamarbeid til overnattings-, serverings- og institusjonssektoren på non-profit basis. Samarbeidet har fått navnet HORECA Innkjøpspartner (HIP).

Uten mellomledd

Ifølge dagens pressemelding blir HIP «en grossist- og organisasjonsuavhengig kjedesammenslutning for deltagende innkjøpskjeder og kjedekunder. HIP er stiftet gjennom en bindende samarbeidsavtale mellom juridiske selskaper».

Formålet med kjeden er å fremforhandle og vedlikeholde konkurransedyktige og verdiskapende avtalebetingelser på varer og tjenester til storhusholdningsbransjen, uten mellomledd som forsyner seg unødig av industrileverandørenes betingelser, skriver de videre.

Mest rettferdig

HIP skal i fremtiden fremstå som det mest rettferdige innkjøpssamarbeid. Det er mange mindre og mellomstore bedrifter innen overnattings og serveringsnæringen som fortjener bedre og mer rettferdige betingelser enn det de oppnår i konkurransen med større steder i dag.

HIP skal samarbeide tett med konkurransedyktige kvalitetsleverandører og sørge for at sluttkundene i bransjen oppnår de beste betingelsene. HIP ønsker å tilby leverandørene adgang direkte til markedet uten unødvendige mellomledd og styring fra en arbeidsgiverorganisasjon eller distribusjonsledd. Alle forretningsavtaler i HIP skal for øvrig ta hensyn til og etterleve egne etiske retningslinjer og «Code of Conduct» for alle ledd i kjeden.

Felles avtaleverk

HIP ledes av en styringsgruppe som består av en representant fra hver ev de deltagende kjeder. Styringsgruppen jobber for tiden med å samkjøre avtalebetingelser til ett felles avtaleverk som skal gi medlemsbedriftene bedre og mer konkurransedyktige betingelser.

Det totale forhandlingsvolumet av varer og tjenester er på ca. NOK 1,5 MRD, noe som gjør HIP til en av de største innkjøpsorganisasjoner til det norske storhusholdningsmarkedet.