Skittent toalett gir dårlig rykte

Publisert Sist oppdatert

Med andre ord kan et uhygienisk toalett bidra kraftig til å bryte ned en ellers vellykket restaurant sitt gode navn og rykte. Dette kommer frem av en undersøkelse utført på vegne av Katrin, og som presenteres i forbindelse med Unicefs Global Handwashing Day den 15. oktober.

Sladrer
Undersøkelsen som presenteres i The Toilet Report viser også at nordmenn ikke kommer tilbake dersom de har hatt en dårlig do-opplevelse på en restaurant. Vi har også en tendens til å fortelle om opplevelsen til venner og kjente.

De mest kritiske av oss befinner seg i aldersgruppen 36-55 år. I denne gruppen er det åtte av ti som sier at de ikke kommer tilbake, i tillegg til at like mange forteller andre om forholdene. Så mange som 75 prosent av de spurte nordmennene svarer at et skittent toalett gjør at man kan anta at kjøkkenet også er skittent og dårlig.

På handletur
Men det er ikke bare på restauranten nordmenn forventer at toaletthygienen skal være i orden. Også kundene på varehus og kjøpesentre ønsker ordentlige toaletter. En av to unngår toaletter på slike steder, mens mange bruker ekstra tid for å finne frem til et toalett som er rent og pent når de er ute på handletur.

Kvinnene er nok litt mer pripne enn mennene. Syv av ti kvinner svarer at det er viktig med et ordentlig toalett, mens rundt halvparten av de spurte mennene synes dette er viktig. Dessuten vil en av fire avslutte handleturen dersom det ikke er noe ordentlig toalett tilgjengelig.

Thumbnail Image: