Rekordresultat i Widerøe

Publisert Sist oppdatert

- Vi er selvsagt godt fornøyd med dette resultatet, sier Widerøes administrerende direktør Per Arne Watle, i en pressemelding. - I en periode hvor luftfarten generelt har slitt, har Widerøes ansatte helt siden 1999 levert positive resultater. Dette kan våre medarbeidere være stolte av, og de omfattende omstillingene som ble gjennomført i 2003 gir fortsatt god effekt på resultatet vårt, forteller Watle.

I første halvår i år fløy Widerøe i alt 911.000 passasjerer, en økning på en prosent i forhold til samme periode i fjor. Veksten i passasjertallene kommer i første rekke i Nord-Norge, og på de strekningene som ikke omfattes av rutene Widerøe flyr på oppdrag fra staten(anbudsnettet).

- Det er flott å bevise at det er mulig å tjene penger på virksomhet i distriktene, sier Per Arne Watle.

Sterk markedsposisjon

Passasjerinntektene økte første halvår 2005 med 7,4 prosent som følge av høyere yield (inntekt pr. passasjerkilometer). Årsaken til de gode tallene ligger i at norsk næringsliv har en positiv utvikling, og at reiselysten blant folk har økt.

- Vi er et velposisjonert nisjeselskap, og vi har greid å utnytte markedsmulighetene godt i denne perioden. Vi har klart å utnytte flyflåten vår godt. Kabinfaktoren, som måler hvor fulle flyene våre er, har steget med 2,7 prosent, sier Watle. Også utlandsrutene til Danmark, Sverige og England bidratt til det positive resultatet.

Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 2,3 milliarder kroner og med 1,9 millioner passasjerer. Widerøes Flyveselskap ASA opererer 29 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 35 flyplasser i Norge og sju i utlandet med 100 000 avganger og landinger i året. Selskapet har 1300 årsverk. Anbudsruter på kortbanenettet utgjør i dag rundt 40 prosent av Widerøes totale virksomhet. Den sterkeste veksten de siste årene er kommet på konkurranseruter i Sør-Norge og til utlandet. Dette nettet omfatter ruter som går til og fra Torp ved Sandefjord til København, Stockholm, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Oslo-Göteborg, Stavanger-Aberdeen, Stavanger-Newcastle, Bergen-Stavanger, Bergen-Aberdeen og Trondheim-København,. Selskapet er en del av SAS Group.

Thumbnail Image: