Positiv trend

Publisert Sist oppdatert

De meget positive tallene fra 2004 var forventet å stagnere og snu, men for øyeblikket er tallene svært like resultater fra siste halvår 2004. I fjor økte den internasjonale turisttrafikken med mer enn 10 % - noe som også førte til en ny rekord på 763 millioner.

Årets første måneder indikerer at det fortsatt foregår en viss tilpasning etter de ulike tragiske hendelsene i årene 2001-2003.
 
I en kommentar sier WTOs direktør for markedsanalyse, Augusto Huéscar at ”the geopolitiske klimaet, den fortsatt svake økonomien og SARS har hemmet turismen alvorlig i løpet av de foregående årene, noe som har skapt ubalanse i markedet. Fra i fjor kan vi se at dette bedrer seg og at tallene viser at det er en oppsving. Folk får tilbake lysten på å reise og føler at tiden er kommet til å realisere reiser de har utsatt de siste årene.”

Positive resultater i alle verdens regioner

Det antas å bli positive resultater i løpet av 2005s første fire måneder i alle regioner, fra Europas 5 % til Midt-Østens 17 %. Disse tallene gjenspeiler utviklingen fra siste halvår i 2004. Årets økning er allikevel langsommere enn i fjor, da dette var et svært atypisk år vekstmessig. Situasjoner som SARS-epidemien og Irak-invasjonen bidro til svake tall i 2003, noe som igjen førte til en sterk økning i 2004. Særlig gjelder dette Asia, Stillehavsområdene og Midt-Østen.

2005 resultatene er spesielt sterke for Midt-Østen (+ 17 %), Afrika (+ 12 %) og i Amerika (+ 11 %). Afrika er den eneste regionen som overgår trenden fra 2004. Grunnet forbedringer i resultater fra områdene rundt Sahara, er det totale resultatene hele 4 poeng sterkere for Afrika enn i fjor. Afrika har også fått den høyeste scoren for den kommende perioden av WTO Panel of Tourism Experts, fulgt av Midt-Østen og Amerika. 2005 resultater viser også at Amerika har fortsatt sin oppsving som begynte i tidlig 2004, med en økning på 11 % i turisttrafikken i løpet av årets første fire måneder. Asia og Stillehavsregionen økte med nesten 9 % i 2004 (+ 28 % ), og tallene er kun minimalt berørt av flodbølgekatastrofen. Europa (+ 5 %) som taklet nedturen i årene 2001-2003 bra, opprettholder fjorårets positive trend.

Utsiktene for høysesongen som ligger foran oss her på den nordlige halvkule er positive, siden ingen store hindringer ligger til grunn for nedgang og siden den økonomiske situasjonen er god. De over 230 spesialistene fra rundt 100 land og territorier som bidro til WTOs Panel of Tourism Experts for den siste utgaven av WTO World Tourism Barometer opprettholdt sin positive analyse for både de første fire månedene i 2005 så vel som for den kommende perioden.
 

For å se hele statistikken fra WTO, klikk her

Thumbnail Image: