Oslofolk vil ofre mest for å beholde jobben

Publisert Sist oppdatert
I finanskrisetider skulle man tro at det er økt vilje til å gjøre en ekstra innsats på jobben. Xtra personells undersøkelse bekrefter blant annet at dette også er tilfelle, særlig på Østlandet, og i hovedstaden spesielt.

I Oslo svarer hele 28,1% klart «ja» på spørsmålet om de kan akseptere å gå ned i lønn om det er nødvendig for å beholde jobben. På Vestlandet er viljen til å gå ned i lønn lavest (17,9%). For landet som helhet er prosenttallet 21,4%. Samtidig er det i Oslo folk er mest innstilt på å jobbe mer for samme lønn (34,6%).

Administrerende direktør i Xtra personell, Kristian Fæste

– Hovedstadsområdet har mange ulike jobber å by på, og mange flytter inn for å skaffe seg jobber de er spesielt utdannet og motiverte for.
Samtidig er nok konkurransen blant arbeidstagerne større her, slik at man i krisetider gjerne yter litt ekstra. I tillegg er mange av de store finansinstitusjonene lokalisert her, og de merket krisen først, slik at kriseopplevelsen muligens er større i Oslo enn i andre deler av landet, sier administrerende direktør i Xtra personell, Kristian Fæste

På landsbasis er det i privat sektor at flest vil jobbe mer for samme lønn. Helse- og omsorgsyrkene utpeker seg spesielt med stor forskjell mellom privat og offentlig ansatte: Blant de offentlig helseansatte svarer skarve 7,3% klart «ja» til å gå ned i lønn om det er nødvendig for å beholde jobben, mens nesten en tredjedel av de ansatte i private helseforetak er positive til dette. Men ser man på tallene der bransjer sammenlignes, er det innen IT/teknologi og konsulentvirksomhet nærmere halvparten av de ansatte (44,6%) som heller går ned i lønn enn å miste jobben.

Gjelder ikke bare høytlønte
Undersøkelsen viser også at mange av arbeidstagerne som lever i en husstand med inntekt mellom kr 250.000 og kr 500.000, vil kunne akseptere å jobbe mer for samme lønn. 25,9% oppgir dette. Tallet ligger svært nær andelen som er positiv til dette i husstandene der samlet inntekt er kr 750.000 eller mer (26,6%).

– Det er altså ikke bare dem med høyest inntekt som kan akseptere å gå ned i lønn om de føler det er nødvendig. Dette bekrefter hvor essensielt det oppleves å ha en jobb å gå til – uansett. Jobb er viktig for manges selvfølelse, fordi man opplever å være en tellende del av samfunnet. Dette gjelder selv om man jobber deltid eller ikke alltid er i jobb, sier Fæste.

Undersøkelsen, som er landsrepresentativ, ble gjennomført i uke 11 og
1157 respondenter ble intervjuet over telefon.

Xtra personell as er ett av Norges ledende bemanningsselskaper med mer enn 1200 vikarer i arbeid. Selskapet tilbyr rekruttering til faste stillinger og utleie av vikarer innen kompetansekrevende fagområder som informasjonsforvaltning, administrasjon, IT, økonomi og helse.
Xtra personell er etablert med kontor i Oslo, Drammen, Tønsberg, Porsgrunn, Stavanger, Bergen, Trondheim og Göteborg. Se også www.xtra.no
Thumbnail Image: