Økning i nord

Publisert Sist oppdatert

Nordland hadde en vekst på 8 prosent i totale overnattinger på hotellene i juli måned i år sammenlignet med samme måned i fjor. Derav var det 29 prosent flere utenlandske overnattinger, mens det var en nedgang på 2 prosent i norske overnattinger.

Troms hadde en vekst på 11 prosent i totale besøk på hotellene i juli måned. Derav var det 13 prosent flere utenlandske, mens det for norske gjester var det en vekst på 10 prosent

Finnmark hadde en nedgang på 1 prosent i totale overnattinger på hotellene i juli måned. Derav var det en nedgang på 10 prosent i utenlandske gjester, mens det var en vekst på 13 prosent i norske gjester.

I perioden januar - juli har det vært en total økning på 3 prosent for hotellene i Nord-Norge, mens det var en vekst i utenlandske gjestedøgn på 18 prosent.

Mens det hittil i år har vært en vekst i ferie- og fritidstrafikken på 13 prosent i landsdelen, har det vært en negativ utvikling på 13 prosent i kurs/konferanse og minus 4 prosent i yrkestrafikk.

Betenkelig å se så stor forskjell i utviklingen mellom fylkene i landsdelen, men hyggelig å se vekst i utenlandske gjestedøgn i Nordland og Troms, sier avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, i en kommentar. Muligens taper Finnmark en del gjestedøgn spesielt utenlandske, til Finland. Det er også svært viktig å få bedre vekst både på kurs/konferanse- og yrkestrafikk i Nord-Norge fremover.

Camping/Hyttegrender

På camping og hyttegrender har det hittil i 2010 totalt vært 644.000 overnattinger i Nord-Norge, nesten 70.000 færre enn i 2009, - 10 prosent. Også her ser vi store forskjeller mellom fylkene i landsdelen.

Nordland har her en nedgang på 12 prosent, Troms en nedgang på 7 prosent, mens Finnmark bare har en nedgang på 2 prosent.

I juli måned er det nordmenn som står for den største nedgangen på camping i Nord-Norge med minus 23,2 prosent, mens utlendingene har bare minus 4,4 prosent.

Dårlig vær i sommersesongen kan være en årsak til den dårlige utviklingen i 2010.

Ser vi på de totale tallene for hotell, camping og hyttegrender hittil i år har Nordland en nedgang på 4 prosent, ca 38.000 færre gjestedøgn, Troms har en vekst på 2 prosent, vel 9.000 flere gjestedøgn, mens Finnmark har en nedgang på 2 prosent, 6.200 færre gjestedøgn i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Alle tall er hentet fra SSB`s overnattingsstatistikk for juli 2010 som ble offentliggjort tidligere i dag.

Vedlagt følger tallene nærmere spesifisert på segment og oppnådd pris pr rom.

Statistikken finnes også på www.nhoreiseliv.no/nordnorge

Se for øvrig http://www.statistikknett.no/nord-norge for nærmere spesifikasjon og sammenligninger, samt andre regioner i landsdelen. Disse tallene vil imidlertid ikke være klare før om noen dager.

Thumbnail Image: