Nytt miljøhotell på Grünerløkka i Oslo

Publisert Sist oppdatert

Vulkan energisentral kommer til å forsyne Scandic Vulkan med energi. Sentralen er i utgangspunktet en gedigen varmepumpe som om vinteren pumper opp jordvarme , og om sommeren kjøler hotellet. I tillegg henter den ut varme gjennom ventilasjonen og solfangere, og fordeler overskuddsvarme til andre bygg i en nye bydelen på Vulkanområdet.

– Ved benytte eksisterende løsninger vil vi med Scandic Vulkan skape fremtidens hotell. Når vi vet at i Norge og Europa utgjør energibruken i bygg hele 40 prosent det totale energibruket, er vi stolte over å være først i Norge med et hotell i energiklasse A, sier administrerende direktør i Scandic, Geir Lundkvist.

Hotellet har en mengde smarte løsninger for å ta vare på energien. Blant annet gjenvinnes energien fra kjølerom, kjøleskap og frysere til varme, vinduene er av tre-lags isolerglass og lys slukkes automatisk når mennesker ikke er tilstede. I tillegg til at energien fra heisene gjenvinnes når de bremser.

– Godt miljøarbeid handler om å gjøre de mange små tiltakene. Scandic har i over 15 år bygget stein på stein med en målbevisst satsing på miljø, sier Geir Lundkvist i Scandic.

Det er i hovedsak Aspelin Ramm Eiendom som står for utviklingen av tomta. Energisentralen er det viktigste enkeltstående energisparetiltaket som bidrar til at energimerket til hotellet vil gå fra C som tilsvarer standarden i byggforskriften, til A.

– For oss i Aspelin Ramm er det viktig med bærekraftige løsninger, ikke minst for å være i forkant av de miljøkrav som vil bli stilt fra samfunnet i fremtiden, sier Peter Groth i Aspelin Ramm.

– Ved å knytte våre bygg på Vulkantomten sammen med en energisentral er vi nesten selvforsynte med energi til kjøling og oppvarming. Vi utnytter byggenes ulike energibehov ved at vi flytter overskuddsvarme fra ett bygg til et annet som trenger varmen. I tillegg produserer vi fornybar energi lokalt, sier administrerende direktør Peter Groth i Aspelin Ramm.

Thumbnail Image: