– Norge risikerer å miste dyktig svensk arbeidskraft

Publisert Sist oppdatert

Svensker og andre EU/EØS-borgere som ukependler til Norge og som har fått permitteringsvarsel, havner i dag i et svart hull som kan vare i opptil fem måneder. Grunnen er de lange behandlingstidene som oppstår i forbindelse med utbetaling av dagpenger ved permittering. Behandlingstiden for norske statsborgere er tre uker. Derfor stilte den norske stortingsrepresentanten Vigdis Giltun sin minister Hanne Bjurstrøm til veggs forrige uke og krevde et skriftlig svar. Ettersom ministeren er midlertidig fraværende, har nå den konstituerte ministeren og dessuten nordiske samarbeidsministeren Rigmor Aasrud redegjort for de forbedringene som allerede er gjennomført, og for de som er på gang. Blant annet er behandlingstidene nå nede i fjorten uker i stedet for nitten, og de forventes å synke ytterligere i 2011. Noe Vigdis Giltun ikke synes er nok.

– Med de lange behandlingstidene risikerer vi å miste dyktig svensk arbeidskraft. Risikoen er at svensker og andre EU/EØS-borgere henvender seg til arbeidsgivere i andre land som betaler ut de pengene som permitterte har rett til å få. Å gå fra nitten til fjorten ukers ventetid er en mager trøst, mener Vigdis Giltun.

Vigids Giltun, som tilhører Nordisk råds velferdsutvalg, har tidligere uttalt at det er dypt urettferdig og en fare for den frie bevegelsen mellom de nordiske landene hvis den norske regjeringen ikke setter i verk tiltak for å forbedre forholdene. I ministerens skriftlige svar på Giltuns spørsmål framgår det at de rammede svenskene henvises til den svenske sosialhjelpen ettersom de er folkeregistrert i Sverige. Noe Giltun synes er bemerkelsesverdig.

– Av ulike grunner har ikke alle rett til å søke om sosialstønad, og det burde ikke være nødvendig så lenge de har rett til dagpenger. Det er viktig at systemet fungerer slik at de som rammes av arbeidsledighet får oppfylt sine rettigheter raskt, så de ikke må være uten penger. Dagpenger er i henhold til den nordiske sosiale konvensjonen en opptjent rettighet, og jeg forventer meg nå raske og effektive tiltak fra regjeringens side, understreker Vigdis Giltun.

Thumbnail Image: