Mindre på ferie, mer reising i jobb

Publisert Sist oppdatert

Det viser SSBs reiseundersøkelse for 1. kvartal i år.

Litt i underkant av sju av ti reiser var feriereiser og 30 prosent var yrkesreiser i 1.kvartal 2006.

Mindre reiseaktivitet

1,91 millioner nordmenn i alderen 16-79 år var på reise med minst en overnatting i 1.kvartal i år, mot 2,01 i 1.kvartal i fjor. Dette er en nedgang på 5 prosent. Det vil si at om lag 56 prosent av oss var på minst en overnattingstur i løpet av årets tre første måneder.

Vi hadde i alt 4,5 millioner reiser i løpet av kvartalet, en nedgang på 7 prosent sammenlignet med 1.kvartal 2005. Det betyr at de av oss som reiste, i gjennomsnitt hadde 2,4 reiser per person i dette kvartalet, om lag det samme som i 1.kvartal i fjor.

Økt forbruk

Til tross for redusert reiseaktivitet, økte forbruket på reisene med 7 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Forbruket var på 19,7 milliarder kroner i 1.kvartal 2006. Forbruket per reise var dermed på 4400 kroner og reiseforbruket per person var på 10300 kroner i kvartalet, mot henholdsvis 3800 og 9200 kroner i samme kvartal i fjor.

Flest utenlandsreiser til Danmark i 1. kvartal

I 1. kvartal 2006 hadde vi i alt 1,2 millioner reiser til utlandet. Om lag 15 prosent av disse gikk til Danmark. Sverige og Spania var vårt andre og tredje mest besøkte utenlandske reisemål i 1.kvartal, med henholdsvis 13 og 11 prosent av utenlandsreisene.

Thumbnail Image: