Lodder ut jakta

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Åpen tilgang til norsk elgjakt er ikke noe typisk fenomen, og som eneste grunneiere i Norge gir Statskog tilgang til elgjakta gjennom loddtrekning. 

– Skal du jakte elg i Norge, må du enten gifte deg til det, arve grunn med jaktrettigheter eller kjøpe den, sier Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog i en pressemelding. 

 

Jaktlag som har hatt sine faste områder i årevis, felte flesteparten av de 36.000 elgene som måtte bøte med livet under sist jaktsesong. En konsekvens av at jakten er såpass lukket, er at det er vanskeligere å rekruttere nye elgjegere, mener Breisjøberget.

 

 Maskinell utvelgelse

Statskog er landets største grunneiere, og skal blant annet sikre allmennheten tilgang til felles grunn. Det er bakgrunnen for at jaktrettighetene avgjøres ved loddtrekning. De ledige jaktfeltene for storviltjakt er nylig lagt ut, og søknadsfristen er 30. april. Trekningen foretas i midten av mai. Det er en maskin som står for trekningen.

- Resultatet som kommer ut i andre enden er fullstendig uberørt av menneskehender, forsikrer Breisjøberget. 

Statskog har jaktfelt i de fleste av landets fylker, men administrerer ikke all jakt på egen grunn. Den delen av elg-, hjorte.- og villreinjakta som foregår i statsalmenningene, styres av de lokale fjellstyrene. Statskog overtok Borregaard Skoger AS, AS Børresen og Borregaard Vafos AS i høst, og anskaffelsen av de 1,1 millioner dekar store områdene betyr at flere kan være med i lotteriet. 

 

– Kjøpet betyr en ekstra kvote på rundt 500 elg fra neste år, foreløpig 150 til årets jakt. Det kan bli attraktivt for jegere som ikke har hatt mulighet til å jakte på elg tidligere, sier Breisjøberget.

Sist sesong var antall søknader om elg- og hjortejakt mer enn tre ganger så stor som tilbudet. Kampen om villreinjakt er enda større. Her var det over ti ganger så mange søkere som løyver.

 

Flere perioder

Storviltjakt på Statskogs områder delt opp i flere perioder, slik at flere lag slipper til. Av cirka 300 jaktfelt totalt, blir rundt 80 delt inn i to jaktperioder. Noen felt blir også delt i tre eller fire perioder.

På den måten slipper i alt cirka 100 flere jaktlag til. Et lag kan bestå av 5-10 jegere.

– Også i de nye områdene vil jakta bli delt opp i tidsperioder, sier Breisjøberget.


Tilbudene for elg-, hjort- og villreinjakt på all Statskogs grunn er lagt ut på jaktportalen Inatur.no.

Main Image:
Thumbnail Image:
Main Image Credit:
Vellykket elgjakt i Gravberget på Finnskogen. (Foto: Frank Robert Lund)