Kavli kjøper Pebas A/S

Publisert Sist oppdatert

Kavli markedsfører i Danmark saft under merkene FUN light og Kavli. Med kjøpet av Pebas styrker Kavli sin posisjon på markedet som den ledende produsent av saft med en samlet markedsandel på ca 30 %.

– For oss er kjøpet av Pebas en naturlig utvikling for å styrke vår posisjon på det danske saftmarkedet, uttaler O. Kavli Danmarks adm. direktør Finn Høy Houengaard.

O. Kavli AS, Danmark markedsfører i tillegg til saft en rekke dagligvarer som knekkebrød, kjeks, sukkerkulør, krydder og dip under Kavlimerket, samt ivaretar salget av en rekke kjente utenlandske merkevarer, som virksomheten har agentur på i Danmark. Bakgrunnen for kjøpet av Pebas er i tillegg til et ønske om å styrke posisjonen på saftmarkedet, også et behov for øke O. Kavli Danmarks størrelse. Selskapet hadde i 2007 en omsetning på ca. 146 millioner DKK. Med kjøpet av Pebas oppnår Kavli en omsetning i Danmark på i størrelsesorden 300 millioner DKK.

– Ønsket om å øke vår størrelse sammen med en god produksjonsmessig match, har vært avgjørende for kjøpet. Vi vil gjerne vokse ytterligere i Danmark, og med kjøpet av Pebas har vi tatt et viktig skritt fremover, uttaler Finn Høy Houengaard.

O. Kavli Danmark er et selskap i Kavlikonsernet, som i tillegg til selskaper i Danmark og Norge, omfatter virksomhet i Sverige, Finland England og Skottland. Kavlikonsernet har en årlig omsetning på ca. 1,6 milliarder NOK. Konsernet eies av Kavlifondet. Overskuddet går til forskning, kultur og humanitær virksomhet.

– Med Norden som vårt hjemmemarked er det en klar ambisjon for Kavlikonsernet å styrke våre posisjoner i de Nordiske land når relevante muligheter oppstår – som tilfellet har vært her, sier konsernsjef i Kavli, Erik Volden.

Thumbnail Image: