Godt år for hotell og restaurant

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Både hoteller og restauranter økte sin produksjonsverdi fra 2010 til 2011.  

Ifølge Statistisk sentralbyrå viser de endelige tallene for overnattings- og serveringsvirksomheten at 2011 var et godt år for bransjen.

Bedriftene innenfor restaurant økte sin produksjonsverdi med 7,0 prosent til 28,5 milliarder kroner fra 2010 til 2011 og hotellbedriftene økte sin produksjonsverdi med 7,4 prosent til 21,0 milliarder i samme periode.

Verdiskapingen målt som bearbeidingsverdi var 11,7 milliarder for restaurant og 8,8 milliarder for hoteller i 2011. Næringsgruppen restaurantvirksomhet sysselsatte 47 200 personer, en økning på 1,7 prosent fra året før.

Næringsgruppen hotellvirksomhet sysselsatte 24.300 personer i 2011, og hadde en omsetning på 21,0 milliarder. Hotellene representerer 90 prosent av omsetningen og 89 prosent av sysselsettingen innenfor overnattingsvirksomhet. Lønnsomheten for hotellvirksomheten varierer fra negativ driftsmargin i Trondheim til 9,2 prosents driftsmargin i Stavanger. For hele landet var driftsmarginen på 3,6 prosent i 2011.

Restaurantene i Kristiansand var de mest lønnsomme, med en driftsmargin på 7,1 prosent i 2011. I Stavanger tapte restaurantene derimot penger, med en negativ driftsmargin på 4,8 prosent. Landsgjennomsnittet var 5,0 prosent.  

Teaser:

Både hoteller og restauranter økte sin produksjonsverdi fra 2010 til 2011.  

Main Image:
Thumbnail Image: