Flere søker jobb gjennom sosiale medier

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

En av tre nordmenn bruker sosiale medier aktivt når de jakter på drømmejobben, og en av fem har søkt jobb via slike tjenester. Det er kvinnene som fører an.

Det siste året har kvinner passert menn og er nå de mest ivrige brukerne av sosiale meder i jakt på ny jobb. Dette kommer frem av en landsdekkende undersøkelse som er utført for bemanningsselskapet Xtra personell.

31,5 prosent svarer at de har brukt sosiale medier i jobbjakt, og 19,6 prosent sier de har søkt jobb via slike nettsteder. Det er en økning på 3,6 prosent i forhold til i fjor.

Mesteparten av økningen står kvinner for. I 2010-undersøkelsen hadde 32,2 prosent av mennene og 30,4 prosent av kvinnene brukt sosiale medier i jobbjakten. Andelen menn har sunket til 27,4 prosent, mens 35,9 prosent av kvinnene bruker nettverkstjenestene til dette. 

 

— Det er som forventet at andelen som søker jobb via sosiale medier øker jevnt. Jeg tror potensialet for ytterligere økning i årene som kommer er stort – vår erfaring er at slike kanaler blir stadig viktigere. Selv om tall fra Norsk InternettPanel viser at menn totalt sett surfer mer på nett enn kvinner, vet vi at kvinner dominerer i sosiale medier. Da er det ikke så rart at de i økende grad bruker dem til jobbsøking også, sier administrerende direktør Kristian Fæste i Xtra personell i en pressemelding

Tendensen er ganske lik som i Sverige; en av tre svensker bruker sosiale medier i jobbjakten, og en av fem har søkt jobb via slike medier. Men i sverige er det flere ansatte i offentlig enn privat sektor som søker jobb via sosiale medier, mens situasjonen er den motsatte her. 

 

— Hovedbildet er at utviklingen er den samme i Norge og Sverige. I begge land blir sosiale medier stadig viktigere i jobbjakten. I Xtra personell benytter vi selv både Facebook, LinkedIn og Twitter for å rekruttere de riktige kandidatene i begge land, understreker Kristian Fæste.

Facebook favoritt

16 prosent rangerer Facebook som det viktigste sosiale mediet på jobbsøking, som ligger på topp hos 14,5 prosent mot ti prosent i fjor. Særlig menn har tro på denne tjenesten, og 22,2 prosent av mennene foretrekker LinkedIn. I Sverige har LinkedIn passert Facebook som den mest populære tjenesten. Twitter scorer lavt i begge landene når det kommer til jobbsøking. 

 

— Facebook er det klart mest kjente og brukte sosiale nettverket, så det er naturlig at det er populært også til dette formålet. LinkedIn er et smalere medium, som til gjengjeld er skreddersydd for å opprettholde profesjonelle kontakter, legge ut CV-er og søke jobb – noe stadig flere tydeligvis har oppdaget. Mitt råd er å gå bredt ut, og lete etter jobb i flere sosiale medier samtidig, sier Kristian Fæste.

 

Oslo på topp

Oslofolk er landets mest aktive på sosiale medier i jobbjakten, og 26,3 prosent av respondentene i hovedstaden har søkt jobb via sosiale medier. I Trøndelagsfylkene er det bare 10,3 prosent som har søkt jobb på denne måten, og 71,2 prosent i denne regionen har ikke brukt sosiale medier for å lete etter ny jobb. 

 

De landsrepresentative undersøkelsene er gjennomført av InFact i tidsrommet 3.-9. mai 2011. 1010 nordmenn og 1036 svensker ble intervjuet over telefon.

Main Image:
Thumbnail Image:
Main Image Credit:
- I Xtra personell benytter vi selv både Facebook, LinkedIn og Twitter for å rekruttere de riktige kandidatene i begge land, understreker Kristian Fæste.