Flere konkurser i mai

Publisert Sist oppdatert

Innen eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet er det nær en fordobling av konkursene sammenlignet med mai i fjor, viser tall fra kredittopplysningsselskapet Experian. Mange bransjer har likevel en positiv utvikling. For første gang på svært lang tid er det nå en svak nedgang i konkurstallene for bygg- og anleggsbransjen.

– Også for varehandelen og hotell- og restaurantnæringen er det færre konkurser enn før, og dette er en trend som nå har vart i flere måneder sier direktør Gabor Molnar i Experian.

Verst i vest
Av fylkene har Vest-Agder den dårligste utviklingen så langt i år. På denne tiden i fjor var det registrert 17 konkurser i sørlandsfylket, mot 56 i år. Hele 45 av disse konkursene er i Kristiansand.
– Også flere av de andre største byene har en negativ utvikling i konkurstallene nå, blant annet Stavanger, sier Gabor Molnar.

I oljehovedstaden ble det registrert 39 konkurser i årets fem første måneder, mot 17 i fjor. I Bergen var det 85 konkurser, mot 56 i samme tidsrom fjor. I Trondheim var det en økning fra 41 til 60 konkurser ved utgangen av mai.
Oslo går motsatt vei, med en markert nedgang, på 16,5 prosent. Det utgjør 44 færre konkurser.
– Erfaringsmessig vil konkurstallene synke de neste månedene, spesielt i juni og juli, før de øker igjen i august. Så langt i år er det totalt tre prosent flere konkurser her i landet enn i fjor, så situasjonen i næringslivet er ganske stabil, sier Gabor Molnar.

Ulik risiko
Ifølge en konkursrate Experian har utarbeidet for alle landets fylker siste 12 måneder, er det størst risiko for at en bedrift vil bli slått konkurs i Østfold og Sør-Trøndelag.
Konkursraten forteller hvor stor andel av bedriftene som har gått konkurs siste 12 måneder. Disse to fylkene har en konkursrate på 0,4, mens landsgjennomsnittet er 0,3.
Når det gjelder bransjene er det størst risiko for konkurs i post- og telekom, samt hotell- og restaurant. Minst risiko for konkurs er det i landbrukssektoren.
– I hotell og restaurant har det alltid vært stor gjennomtrekk, men for tiden gjør bransjen det bedre enn tidligere, sier Molnar.

Thumbnail Image: