Flere bedrifter konkurs

Publisert Sist oppdatert

I juni var det hele 40 prosent flere konkurser enn i juni i fjor, 289 mot 207.

– Utviklingen de siste månedene kan tyde på mer usikkerhet, i hvert fall i deler av næringslivet, sier markedssjef Hanne Broen i Experian.

Blant de store bransjene er det størst konkursøkning første halvår innen eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet. 338 bedrifter i disse bransjene gikk konkurs første halvår, mot 260 i fjor. Det er en økning på hele 30 prosent.

Eiendom til besvær

– Usikkerheten i boligmarkedet har nok ført til at flere innen eiendomsvirksomhet har måttet legge inn årene. Problemene kan knyttes til renteøkninger og byggeprosjekter som har bommet på markedet, sier Broen.

Men også innen bransjer som har hatt en positiv utvikling fram til våren, kan det se ut som at noe har skjedd. Både innen varehandel og hotell- og restaurantnæringen er det en svak økning igjen i konkurstallene første halvår.

– Men vi skal ikke glemme at konkurstallene totalt ikke er på et særlig høyt nivå for øyeblikket. Vi skal bare gå fem år tilbake i tid før konkurstallene var 40 prosent høyere, sier Hanne Broen. Hun tror ikke på noe dramatisk konkursrush til høsten, selv om det ikke er usannsynlig med en økning innen flere bransjer.

– I det siste har mange bedrifter slitt med å skaffe arbeidskraft, men ettersom renteøkningene nå får sin virkning i folks privatøkonomi vil det kjøle ned aktivitetene på en rekke områder. Men økonomien til både folk flest og flertallet av bedrifter er såpass god at de klarer seg godt de neste månedene, mener Experian.

Verre i Kristiansand

Blant fylkene er det Vest-Agder som har den dårligste utviklingen i første halvår, og blant de største kommunene er Kristiansand nå i en særstilling. I første halvår hadde sørlandshovedstaden 49 konkurser, mot ni i fjor.

Oppland gjør det også dårlig med en fordobling av konkurstallene, fra 36 i fjor til 74 i år. Og det er mjøsbyen Gjøvik som skiller seg ut, med 27 konkurser, mot 8 i fjor.

Konkursraten, som viser hvor stor sannsynlighet det er for at en bedrift går konkurs, var i første halvår høyest i Østfold, fulgt av Sør-Trøndelag og Vest-Agder.

Thumbnail Image: