Fiskeriministeren svekker framtidsnæring langs kysten

Publisert Sist oppdatert

Direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i NHO Reiseliv, Hilde Charlotte Solheim.

96 bedrifter som opererer innen fisketurisme har deltatt i undersøkelsen, som ble gjennom ført i uke 24 og 25, skriver NHO Reiseliv i en pressemelding. Den varsler om dramatiske konsekvenser for deres bedrifter som følge av kvoten:

- 44 prosent av de spurte legger investeringer for til sammen 82 millioner kroner på is

- 46 prosent av de spurte frykter enten oppsigelser, driftsnedleggelser, konkurs eller salg av hele eller deler av anlegget.

- Hele 26 prosent har allerede mottatt avbestillinger for 2006 eller 2007 – knappe to uker etter at vedtaket har trådt i kraft.

Bedriftene i undersøkelsen utgjør et representativt grunnlag og utgjør rundt 9 prosent av den samlede turistfiskenæringen. Dermed kan de kansellerte investeringene lang kysten som følge av Fiskeridepartementets vedtak beløpe seg til opp mot 800 millioner kroner, bare i eksisterende bedrifter.

– Dette er et ansvar fiskeriminister Helga Pedersen må bære alene. Ikke bare rammer hun arbeidsplasser og lokalsamfunn, hun undergraver også regjeringens satsing på reiseliv i distriktene, sier direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i NHO Reiseliv, Hilde Charlotte Solheim.

Hun mener man nå sender ut et signal om at Norge er et gjerrig og mistenksomt land, noe som skader vårt omdømme som turistnasjon. Ifølge NHO Reiseliv er det verste med fiskeriministerens håndtering av saken er at beslutningen kom helt overraskende på reiselivsnæringen, vedtaket om å sette en utførselskvote på 15 kilo turistfisk ble kunngjort 16. mai, med virkning allerede fra 1. juni.

– Statsrådens opptreden kan ikke tolkes som annet enn reiselivsfiendtlig. Det foreligger ikke noe faglig grunnlag for å sette kvoten for turistfisk til 15 kilo. Det er yrkesfisket og norsk fritidsfiske som står for det klart største uttaket av fisk langs kysten. Turistfisket er ifølge forskerne av svært liten betydning for fiskebestandene, sier Solheim.

NHO Reiseliv mener kvoten må settes til 25 kilo, slik markedet har vært forberedt på. Det er også grensen 59 prosent av de spurte bedriftene mener er akseptabelt. NHO Reiseliv går også inn for å etablere fangstrapportering for turistfiske, for å overvåke næringens uttak av fisk og sikre bærekraftig forvaltning av fiskeressursen.
(Kilde: Pressemelding fra NHO Reiseliv)

Thumbnail Image: