Finn de rette ungdommene, og sats på dem

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Mangelen på kvalifisert arbeidskraft representerer, til tross for den positive utviklingen, fortsatt en av bedriftenes største utfordringer, skriver Ole Warberg, President i NHO Reiseliv, i dette leserinnlegget.

Rapporten "Kompetanse og arbeidskraft 2019" (KAS 2019) ble presentert for NHO Reiselivs landsmøte 28. mai. Rapporten er utarbeidet av OnLive Research på oppdrag fra NHO Reiseliv, og beskriver dagens status og fremtidige utfordringer. Utfordringene møtes ikke kun gjennom økt rekruttering til skolene, men også ved å videreutvikle og beholde dem som allerede har valgt vår næring.

 

NHO Reiselivs medlemsbedrifter opplever i dag bedre tilgang på kompetent arbeidskraft enn ved forrige rapport i 2008. Mangelen på kvalifisert arbeidskraft representerer, til tross for den positive utviklingen, fortsatt en av bedriftenes største utfordringer. Det viser seg at 55 % av reiselivsbedriftene ikke har tilfredsstillende dekning av faglært kompetanse og 7 av 10 bedrifter venter økt behov for faglærte.

 

NHO Reiseliv arbeider systematisk for å bedre tilgangen til kvalifisert arbeidskraft for medlemsbedriftene. Vi fokuserer særlig på bedring av søkertall til retningene som gir fagbrev som kokk, servitør, resepsjonist og reiselivsmedarbeider.

 

I rekrutteringsarbeidet er vi til stede på utdanningsmesser, rådgiversamlinger, nettsider og sosiale medier. I tillegg er struktur, innhold og dimensjonering av videregående opplæring sentrale aspekter i vårt samarbeid med nasjonale og lokale myndigheter, opplæringskontor og utdanningsinstitusjoner. Videre arbeider NHO Reiseliv med utvikling av tydeligere karriereveier. Tilgang til høyere utdanning gjennom Y-veien er viktig for å sikre mulighetene til etter- og videreutdanning.

 

Reiselivsnæringen opererer i et konkurranseutsatt arbeidsliv. Flere bransjer anerkjenner fagområdene innen service, kundebehandling og samarbeid. Våre ansatte er derfor attraktive for bedrifter utenfor reiselivsnæringen, slik at det stiller store krav til å holde på den kompetente arbeidskraften. Disse utfordringene må møtes på hver eneste bedrift, slik at flest mulig blir værende i næringen.

 

En avgjørende faktor for å rekruttere og beholde de beste, er å møte forventningene om personlige utviklingsmuligheter, trygge arbeidsplasser, karriereutvikling og trivsel i hverdagen. Bedrifter som samarbeider med sine nærskoler kan vise til rekruttering av de beste lærlingene.

 

Å ta i mot elever på utplassering er noe av det mest nyttige din bedrift kan gjøre for å sørge for rekruttering til reiselivsnæringen. Praktisk prøving og personlige møter er de mest effektive rekrutteringstiltakene. På spørsmål om hvem man stoler mest på innen yrker og utdanningsvalg, svarer elevene oftest "Folk som har erfaring med yrket".

 

Arbeidsplassens attraktivitet avgjøres ofte i ungdommenes første møte med arbeidslivet.  I en travel hverdag er det ikke alltid vi klarer å ta imot ungdommene på en best mulig måte. Når vi tar i mot eleven på en strukturert og planlagt måte vil de dele sin positive erfaring med hele klassen, og sjansen er stor for at vi vil se eleven igjen som lærling. Enkle grep for å sikre dette finnes i et verktøy NHO Reiseliv har utviklet som heter "Utprøving av yrker".

 

KAS 2019 viser at hele 73 % av norske ungdommer ønsker seg en jobb der de kan yte service og 78 % sier det er viktig at de får jobbe med mennesker. Dette er en fin match med hva reiselivsnæringen kan tilby. Finn disse ungdommene, og sats på dem.

 

Ole Warberg
President i NHO Reiseliv

Teaser:

Mangelen på kvalifisert arbeidskraft representerer, til tross for den positive utviklingen, fortsatt en av bedriftenes største utfordringer, skriver Ole Warberg, President i NHO Reiseliv, i dette leserinnlegget. 

Main Image:
Thumbnail Image:
Main Image Credit:
Ole Warberg. (Foto: NHO Reiseliv)