Figgjo AS er tildelt Erling Skjalgsson-prisen

Publisert Sist oppdatert

– Prisen er en anerkjennelse av Figgjos strategi på langsiktig satsning på konkurranseutsatte markeder utenfor Norge. Den gir inspirasjon til videre innsats i eksportarbeidet , sier Anders Thingbø, Administrerende Direktør i Figgjo AS.
– Våre selgere og forhandlere yter en stor innsats for å markedsføre Figgjos porselensløsninger til kvalitets- og profilbevisste hoteller og restauranter verden over. Å jobbe i et lite selskap med eksport i Europa og Asia gir personlig og faglig utvikling til våre medarbeidere, men kan også være utfordrende. Å motta en slik pris gir våre medarbeidere en fortjent anerkjennelse av arbeidsinnsatsen, understreker Thingbø.

Juryens begrunnelse
Som i de foregående år, har vi også denne fått inn forslag på flere meget gode kandidater. I sluttrunden stod det mellom sju kandidater: , Figgjo AS, Cyviz AS, Tranberg AS, Omega AS, Randaberg Industries AS, Multi Phase Meters og SeaMetric International.

Erling Skjalgsson-prisen – eksportprisen for Rogaland – er en påskjønnelse og en oppmuntring til bedrifter i Rogaland som har oppnådd gode resultater av målbevisst arbeid i det internasjonale marked. Statuttene for prisen slår fast at vinneren må ha en eksportstrategi med ”langsiktig horisont og være forankret i bedriftens totale strategi”. Videre må vinneren ”ha vist evne til nytenkning, samt evne til å tilpasse seg nye konkurranseforhold og nye markeder.”

Årets vinner har på en fremragende måte demonstrert disse egenskapene. Bedriften har jobbet systematisk for å komme seg inn i nye markeder med nye kvalitetsprodukter.
I begynnelsen av 90-tallet kom dagens vinner inn i en situasjon der en var nødt for å foreta noen drastiske veivalg. Nye eiere, styre, og ledelse valgte en mer fokusert strategi med utelukkende satsing på det profesjonelle marked med ambisjon om å utvikle og markedsføre løsninger ”som overrasker og inspirerer den kvalitets- og profilbevisste kunde i alle segmenter av det profesjonelle marked.”

Med denne satsing har bedriften oppnådd å snu en negativ trend slik at den i dag blant annet er markedsleder i sin nisje i Norden. Den har en eksportandel på 55%, er inne i 35 land, hadde en omsetning i 2007 på NOK 105 millioner med 160 medarbeidere.

Vinneren er lokalisert i Sandnes kommune, driver produktutvikling i nært samarbeid med fagmiljøer og har gjort seg bemerket innen design.

Thumbnail Image: