Etterlyser dagslysanalyse

Tromsø byutvikling etterlyser ny dagslysanalyse for Artur Buchardts planlagte hotell før de kan behandle saken videre.

Publisert Sist oppdatert

Det har lenge vært en velkjent sak at hotellinvestor Artur Buchardt ønsker å bygge nytt hotell ved Framsenteret i Tromsø. Men prosjektet har ikke bare høstet lovord fra starten.

Dårlig lys?

Nå er det lysforholdet til omkringliggende bebyggelse som blir diskutert. I et brev til arkitektkontoret Snøhetta etterlyser Tromsø byutvikling en ny dagslysanalyse før de kan gå videre med saken.

«Bakgrunnen er at mange kontorer på Framsenteret får dårligere lysforhold som følge av hotellet. Før dagslysanalysen foreligger blir det heller ikke noe makebytte av tomt mellom kommunen og Statsbygg», skriver itromso.no.

Haster

– Reguleringsplanen vil ikke gå videre til behandling før avtalen om makebytte er signert. Da det haster med en avgjørelse for hva som skal skje med eiendomsforholdet, ber kommunen om at en ny dagslysanalyse utarbeides så snart som mulig, skriver kommunen ifølge nettstedet.

Arthur Buchardt lover på sin side at de skal gjennomføre dette.

MÅ BELYSE: Artur Buchardt (til høyre) må levere en ny dagslysrapport før hotellprosjektet i Tromsø kan behandles videre. Her sammen med Choice-direktør Torgeir Silseth. Foto: Eskil Bjørshol.