En arena for morgendagen

Publisert Sist oppdatert

– Smak har etablert seg som en av de aller viktigste møteplassene for aktører innen hotell, serveringsbransjen, institusjon, service- og dagligvarehandel. Årets messe byr blant annet på et spennende seminarprogram hvor fremtidens muligheter og utfordringer i reiselivet og måltidsindustrien står i fokus, sier Bjørn M. Bjerke i NHO Reiseliv.

Smak 2011 er en unik arena for å trekke til seg kunnskap om hva som skjer i bransjen, både innenfor produkt- og konseptutvikling. Bjerke er glad for at årets program har et så sterkt fokus på fremtiden.

– Behovet for utvikling og nyskaping i vår bransje blir stadig større, etter som kundene blir mer krevende og bevisste i forhold til kvalitet, både hva gjelder Smak og konsept. Årets seminarer tar opp nettopp utfordringene og mulighetene som ligger her, sier Bjerke.

Trenger arbeidskraft

Bjerke ønsker spesielt skoleelever, studenter og lærlinger velkommen til Smak 2011. Han påpeker at behovet for faglært arbeidskraft i reiselivsnæringen er stort, og håper årets messe vil bidra til å inspirere alle de som ønsker en yrkeskarriere innen reiseliv. – NHO Reiseliv arbeider målrettet med å rekruttere flere søkere til våre fag på videregående skole, blant annet gjennom rekrutteringskampanjen ”Verden er din”. Gjennom denne kampanjen synliggjør vi mangfoldet av jobbmuligheter som finnes innen reiseliv, og dette mangfoldet er godt synlig også på Smak 2011, sier Bjerke. Han oppfordrer besøkende som ønsker en karriere innen reiseliv om å stille spørsmål til utstillere, leverandører og fagpersoner, og ikke minst la seg inspirere av de spennende konkurransene.

Viktig møteplass

Forrige Smak-messe, som ble holdt i 2009, samlet over 26 000 besøkende. Bjerke tror årets arrangement vil trekke minst like mange. Han mener Smak har befestet en solid posisjon som den fremste møteplassen for aktører innen hotell, serveringsbransjen, institusjon, serviceog dagligvarehandel. – Her møtes aktører på tvers av bransjer, men med en felles interesse som ligger til grunn: Mat og opplevelser knyttet til det. Nettopp derfor er også Smak 2011 en nyttig arena for nettverksbygging, sier Bjerke.

Thumbnail Image: