Dårlige utsikter for Utsikten

Tapssluket Utsikten ser ut til å være bunnløst.

Publisert Sist oppdatert

Utsikten hotell i Kvinesdal fortsetter å levere røde tall. Driftsselskapet gikk med 411.000 kroner i underskudd i 2013, selv uten å ha betalt ett øre i husleie.

Eiendomsselskapet havnet på minus 1,3 mill. I perioden 2009 - 2013 har de to selskapene gått med henholdsvis 6,9 og 47,4 millioner kroner i samlede underskudd, skriver Fædrelandsvennen.

Isolert sett er største bidragsyter nedskrivinger av eiendommen. Det grunnleggende problemet er imidlertid at inntektene fra hotell- og serveringsdriften ikke er i nærheten av å kunne forsvare investeringen i anlegget.

– Vi har en fireårsplan som tilsier at hotelldriften skal være i stand til å betale husleie til eiendomsselskapet i 2016 sier styreleder Svein Hermansen til avisa.

– Hermansen har en dobbeltrolle: Han er banksjef for Kvinesdal Sparebank, som har måttet ta tunge tap på Hotell Utsikten-engasjementet, og samtidig enestyre i både Kvinesdal Hotelldrift AS (driftsselskapet) og Utsikten Hotell Eiendom AS (eiendomsselskapet). Banken ble eier av begge selskapene da de tidligere, lokale eierne havnet i skifteretten i februar 2009 etter kostbar utbygging av det tradisjonsrike hotellanlegget.

- Vi forbedret bunnlinjen i driftsselskapet med 1,4 millioner kroner i 2013. Det ble første året vi kunne vise fram noen av de positive elementene i planen vår, men dessverre var det litt for høye kostnader knyttet til omsetningsøkningen, sier banksjef/styreleder Svein Hermansen.