Brudd for hotell og restaurant!

Fellesforbundet melder på sine hjemmesider at de har brutt forhandlingene med NHO Reiseliv på Riksavtalen for hotell og restaurant.  

Publisert Sist oppdatert

Utløpet for meklingen vil bli søndag 6. april kl 24.00. Det er i skrivende stund ikke klart når meglingen vil starte. Det er innmeldt plassoppsigelse for 6756 ansatte i medlemsbedrifter og 169 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder til riksmeglingsmannen.

Fellesforbundets forhandlingsleder Clas Delp, sier at forbundets hovedkrav er rett til å forhandle om lønn ut over minstelønn lokalt. – Vi har ikke blitt møtt med noen forståelse for dette kravet. I stedet har vi blitt møtt med motkrav som i realiteten betyr et A og et B-lag i bransjen, påpeker han.

- Uakseptabelt

- De motkravene vi har møtt, handler om at sesongansatte og ferievikarer skal ha lavere lønn enn fast ansatte i hel- eller deltid. I tillegg til lavere lønn for midlertidig ansatte, har NHO Reiseliv fremmet krav om at arbeidstiden for den enkelte skal avtales direkte mellom hver enkelt ansatt og arbeidsgiver. I dag har de tillitsvalgte forhandlingsrett på vaktlisten for alle ansatte. Denne forhandlingsretten skal etter arbeidsgivernes ønske nedgraderes til en drøftingsrett. Det store flertallet av ansatte i hotell og restaurant jobber til alle døgnets tider. Dette krever at de tillitsvalgte passer nøye på at arbeidstidene som planlegges holder seg innenfor lov- og avtalefestede rammer. Denne kontrollfunksjonen vil arbeidsgiverne kvitte seg med, og det kan neppe være til fordel for den enkelte arbeidstaker som da må sette seg inn i et komplisert lov- og avtaleverk selv for å ivareta dette, understreker forbundssekretær Delp.

- Kort fortalt krever vår motpart at midlertidig ansatte både skal få en lavere lønn og at arbeidsgiver skal ha full styringsrett på arbeidstiden. Dette er helt uakseptabelt for oss.

- Vi på vår side har krevd rett til å forhandle om lønn ut over minstelønn lokalt. Dette er vår tilnærming til å få en riktig lønnsutvikling i de deler av bransjen som går godt, samtidig som vi kan legge et "gulv" i form av minstelønn i de deler av bransjen som sliter med både sterke sesongsvingninger og lav lønnsomhet. "Gulvet" skal etter vårt syn ikke bety premisser som medfører at arbeidsinnvandrere og andre midlertidig ansatte skal ha lavere lønn og lengre arbeidstid enn andre ansatte, mener Clas Delp.

- Vi vil derfor stå på våre krav om at vi skal ha rett til å forhandle lønn ut over minstelønn lokalt, og holde fast i at midlertidig ansatte skal likebehandles med fast ansatte.

Kort NHO-melding

Det er i skrivende stund ikke avklart når meklingen starter, men den skal ledes av mekler Elisabeth Stenwig.

NHO Reiseliv melder kun kort på sine hjemmesider at det er brudd i forhandlingene:

Fellesforbundet har i dag meddelt NHO Reiseliv at de bryter forhandlingene knyttet til Riksavtalen. Dette innebærer at saken bringes inn for Riksmekleren.

Riksmekleren overtar nå ansvaret for oppgjøret, og vil kalle partene inn til mekling. Dersom partene ikke finner frem til en omforent løsning, vil en konflikt være en realitet tidligst søndag 6. april kl. 24.00.