Brann-ros til Bristol

Oslo brann- og redningsetat gir de ansatte på Hotel Bristol massiv ros for måten de håndterte evakueringsjobben under branntilløpet søndag ettermiddag.

Publisert Sist oppdatert

Søndag ettermiddag ble det utløst brannalarm på Hotel Bristol i Oslo etter at en maskin i et avfallsrom kortsluttet og røykla deler av hotellet. Nå får de ansatte på hotellet massiv ros fra Oslo brann- og redningsetat (OBRE) for evakueringsjobben de gjorde da alarmen gikk. Blant annet sier brigadesjef Lars Grimsgård at "dette eksempelet bør være en rettesnor for alle bransjer som jobber med gjester, enten de sitter til bords eller sover i en seng".

På sine Facebook-sider har OBRE lagt ut følgende melding:

VIKTIG MELDING TIL ALLE SOM JOBBER I HOTELL, OVERNATTING OG UTELIVSBRANSJEN: Like før klokken 17:00 i går ettermiddag mottok vår 110-sentral en automatisk brannalarm (ABA) fra Hotel Bristol. En ABA betyr at brannalarmanlegget på hotellet er koblet direkte til vår 110-sentral, hvorpå utløst brannalarm på hotellet også indikeres i vår 110-sentral. Våre alarmoperatører vet på dette tidspunktet ikke om det dreier seg om en reel brann- eller røykutvikling, eller om det er andre grunner til at brannalarmanlegget er aktivisert, f.eks. teknisk feil, varme arbeider, matlaging m.m. Vi vet på nåværende tidspunkt derfor ikke hvor alvorlig hendelsen er.

Kort tid etter ringer en ansatt fra Hotel Bristol til 110-sentralen og bekrefter at det er brannrøyk på hotellet, og at man er i full gang med å evakuere bygningen. På dette tidspunktet har vi beveget oss over fra en automatisk brannalarm (ABA), til en bekreftet brannmelding. Dette gjør at 110-sentralen forsterker utkalling av antall brannbiler som sendes til skadestedet. I dette tilfelle, totalt 23 mannskaper fordelt på; 6 brannbiler, 2 redningsbiler og kommandobil, hvor brigadesjef, Lars Grimsgård, befinner seg. Synet som møter brigadesjef Grimsgård når han går ut av sin kommandobil, ca. kl. 17:02, beskrives best med hans egne ord:

– Som perler på en snor, blir vi møtt av 166 gjester og 44 ansatte oppstilt på den andre siden av gaten. Alle gjester er oppstilt etter hvilke etasje de bor i. Ansatte og ressurspersoner er godt synlig med brannvester påført beskrivelse av deres funksjon. Vi blir informert om at bygget er tomt, at ingen gjester er eksponert for brannrøyk, og hvor i hotellet detektorene som har utløst brannalarmen er plassert. Vi kan derfor fokusere all vår energi på å slokke brannen, i stedet for å bruke tid og ressurser på å søke etter mennesker som kan være innesperret i bygget. Dette er et skoleeksempel på hvordan branntekniske installasjoner, i kombinasjon med organisatoriske rutiner, harmonerer på sitt beste. Dette eksempelet bør være en rettesnor for alle bransjer som jobber med gjester, enten de sitter til bords eller sover i en seng.

Ikke normalen

Våre branninstruktører, som utfører kursing av brannvernledere, samt gjennomfører brann- og evakueringsøvelser m.m., har dessverre en litt annen opplevelse i sin hverdag, enn hva tilfellet var på Hotel Bristol i går. Branninstruktør, Audun Olsen, forklarer;

– Gjennom de utallige brann- og evakueringsøvelsene som gjennomføres i Oslo, er det et fåtall bedrifter som kan skilte med tilsvarende gode organisatoriske rutiner og gjennomføringsevne. Det vi opplever på et flertall av øvelsene er at det er alvorlige mangler rundt organiseringen av brannvernarbeidet. Ofte er det gamle og utdaterte rutiner som ligger til grunn for handling ved brann. Dette resulterer ofte i at kommunikasjonen internt i bedriften raskt bryter sammen ved krisehåndtering. Manglende kommunikasjon fører til mangelfull evakuering, mangelfull oversikt over evakuerte, ingen informasjon om omfanget av brann eller røykutviklingen m.m. Det er også en manglende forståelse for viktigheten av tidlig varsling ved brann- og røykutvikling til 110-sentralen, noe som kan være helt avgjørende for hvor store ressurser etaten sender til skadestedet i en tidlig fase. Oppdaterte rutiner for handling ved brann, god merking av ressurspersoner, og gode orienteringsplaner for bygningen, er viktige momenter for å skape en ryddig og oversiktlig organisering. Ved å gjennomføre relevante øvelser får man ofte en realitetssjekk på hvordan organiseringen faktisk fungerer. Slike øvelser er helt avgjørende for å kunne oppdatere og forbedre det organisatoriske brannvernarbeidet i bedriften.

Brosjyren; brannsjekk for deg som jobber i utelivsbransjen, ble i sin tid laget for å gi en hjelpende hånd til bedre å forstå alle elementer som spiller inn i et brannsikkerhetssystem. Brosjyren fungerer også for andre bransjer, og gir en god pekepinn på hva som må være på plass for å ivareta brannsikkerheten for ansatte og gjester. Vi oppfordrer alle som jobber i hotell- overnatting- og utelivsbransjen til å lese brosjyren, dele den med andre som jobber i bransjen, og derigjennom påvirke til økt brannsikkerhet for ansatte og gjester.

Glad for rosen

Driftsdirektør Alexander Bergh på Hotel Bristol mottok de rosende ordene med glede.

– Vi er selvsagt glade for å høre det og det viser at vi tar HMS-ansvaret vårt svært alvorlig. Vi har gitt rosen videre til våre ansatte, og spesielt de som var på jobb på søndag. Evakueringen fungerte akkurat slik den skulle og det er betryggende. De ansatte holdt hodet kaldt og implementerte våre rutiner eksemplarisk, sier Bergh, til Hotellmagasinet.