Karl Richard Paulsen har jobbet mange år i hotellbransjen. De siste to årene som reiselivssjef i Nord-Troms.

– Vi trenger helt klart et større nytt hotell med høy standard som er tidsriktig i vår region

Mener det er enorme muligheter i Nord-Troms. 

Publisert Sist oppdatert

Av Karl Richard Paulsen, tidligere hotelldirektør og reiselivssjef i Visit Lyngenfjorden

Da ønsker jeg å takke for noen fantastiske år som reiselivssjef i regionen.

Jeg er blitt utrolig glad i regionen Nord-Troms. Derfor har jeg gjort meg noen refleksjoner som jeg håper blir mottatt som en positiv tankevekker på veien videre. Min vurdering er at det er alt for lite kunnskap om reiseliv i regionen og når det skal satses, tenkes det for smalt og lite, noe som resulterer i at man ikke får riktig effekt. Nord-Troms er en av de regionene i landet som virkelig kan lykkes med turisme og skape økt bolyst, men det vil kreve en mye større satsning enn det som gjøres i dag.

Vi lykkes med turistvekst, men vi klarer ikke å utnytte potensialet på inntektene godt nok. Gjestene er her, men vi har ikke tilrettelagt godt nok for at de skal kunne legge igjen mer penger enn det de gjør i dag.

Bedre betalt

Turister elsker at vi har det fredfylt i vår natur men samtidig ønsker de å bruke mer penger. Det er her vi glipper. Det må bli slutt på gratis mentaliteten. Det er ikke innbyggere som skal betale for at turistene tråkker ned, kaster søppel og bruker toalettfasiliteter.

Heldigvis har vi nå kommet i gang med noen betalte parkeringsløsninger. Det betyr at fasilitetene på disse stedene kan bli ennå bedre. Vi må tenke mye mer kommersielt sånn at vi tjener gode penger og gir ennå bedre opplevelser. Luft og natur er gratis men legger vi til rette kan vi også styre mer av turismen og samtidig tjene penger.

Kan hindre fraflytting

Nord-Troms er den regionen i Nord-Norge som kan vise til best fremgang av overnattingsgjester. Året 2022 ble rekordår og nå tyder alt på at 2023 blir et nytt rekordår. Det viser foreløpige tall fra SSB Statistisk sentralbyrå.

Rapport fra NHO reiseliv viser at i Norge bor over 80 prosent av innbyggerne i til sammen 1000 tettsteder og byer. Alle disse trenger bevisst stedsutvikling for å skape puls, og reiselivet er en medspilleren for å skape dette. For det er nettopp overnattingsbedrifter, restauranter, kafeer, aktiviteter og uteliv som skaper de sosiale arenaene som gjør at folk vil flytte hit og bli boende.

Å satse på reiseliv kan hindre fraflytting fra særlig distriktskommuner som sliter med å holde på sine innbyggere. Reiseliv kan skape attraktive kommuner som gjør at unge barnefamilier vil bo og jobbe i kommunen. Det skaper ringvirkninger som utvikling av skole, barnehage og nærbutikker.

Enhver småkommune må ha god “kveldsøkonomi”. Ingen vil bo på et sted der det ikke skjer noe etter arbeidstid. Her har Nord-Troms noe å lære av andre tettsteder som har lykkes.

Smart og bærekraftig

Reiselivet kan fort bli en belastning om ikke det legges til rette og det satses riktig. I dag blir reiseliv sett på som en smal og liten aktør lokalt selv om det er den tredje største næringen i Nord-Troms. Reiseliv er for mange fremmed, farlig, og ikke så viktig.

Bærekraftig stedsutvikling er en viktig sak i denne stortingsperioden for dagens regjering. Hvordan kan kommunene, gjennom sin reguleringsplan, utvikle et smart og bærekraftig tettsted som er godt å bo i og god å besøke også i fremtiden? Vi har steder som forfaller og som det ikke finnes en god nok plan for.

Gjestebriller

Som tidligere hotelldirektør sa jeg alltid at vi må få på oss gjestebrillene og se oss rundt om hvordan det ser ut igjennom gjestebrillene. Vi må se og gripe mulighetene og ikke stoppe opp. Det er fort gjort når vi bor lenge på et sted at vi blir husblinde.

Det gjelder alle næringer. Ta en runde rundt på din egen næringseiendom og tenk hvordan det ser ut igjennom gjestebriller. Er du da fornøyd, har du gjort en god jobb? Det er mye hyggeligere for alle når det ser pent ut.

En gavepakke

Ifølge NHO har tjenestenæringenes samlede verdiskaping firedoblet seg, mens industriens verdiskaping til sammenligning har doblet seg de siste 30 årene. Det ligger et stort potensial for vekst innen tjenestenæringene - som reiseliv er en stor del av.

Ta bare E6 som går gjennom flere av våre kommuner. E6 er en gavepakke med så mye gjennomgangstrafikk. Denne trafikken stopper ikke om vi ikke legger til rette for parkering, handel og opplevelser. Vi har også mange fine små bedrifter som ikke engang er synlig fra veien.

Statens vegvesen må også se muligheter for synlighet og bidra til inntektsløft for næring. Vi må informere og skape attraksjonskraft. Da tjener vi penger. Ingen stiller krav til Statens vegvesen om at de også må tenke fremtidsrettet og ikke gammeldags. Se bare hvordan andre land praktiserer informasjon langs veien.

Ikke fullverdig hotell

Regionen har heller ikke et fullverdig hotell hvor alt er rigget for god mat, kurs, opplevelser, SPA og så videre. Vi har mange små reiselivsbedrifter og de er bra, men vi mister også mye trafikk til vår region innen kurs-trafikk og lokalturisme. Det skyldes at vi ikke kan tilby fullverdige tjenester som treffer våre ulike målgrupper.

Kurs og kick off-samlinger ønsker å ha alt på ett sted. Ukentlig får vi forespørsler fra kursgrupper fra 25-100 hvor vi ikke har godt nok tilbud i vår region i dag. Da velger de heller andre regioner som er bedre tilrettelagt.

Gjestene blir også mer og mer opptatt av topp-standard, og når hotellene ikke klarer å levere et fullverdig hotellprodukt vil Airbnb bare fortsette å vokse. I dag har vi 544 Airbnb- utleiere i Nord-Troms, med 812 tilgjengelige romdøgn per dag. I 2023 økte inntektene med 39 prosent fra året før. Hver eneste dag akkumulert gjennom året er det reservert 260 romdøgn per dag.

Enorme muligheter

Til sammenligning har våre tre mest markerte hoteller til sammenligning 115 rom til sammen og de er ikke fullbooket mesteparten av året. Vi trenger helt klart et større nytt hotell med høy standard som er tidsriktig i vår region. Da vil også vi som bor her ta oss hotellweekend med god mat, spa og opplevelser.

Som dere forstår mener jeg at mulighetene er enorme i Nord-Troms, men det må satses om en skal lykkes og det må gjøres riktig. Derfor må det en større bevissthet og kunnskap til for at mulighetene ikke bare skal kjøre forbi eller lage en dårlig distriktsutvikling inn i fremtiden.

Som dagens reiselivssjef er jeg stolt av mye av det vi har fått til med små midler, men vi kan ikke fortsette med småpenger og altfor lite fokus på mulighetene. Skal vi tjene store penger, skape større bolyst må vi rigge oss for fremtiden og tørre å tenke mye større og gjøre noe med det vi kan endre av dagens muligheter.

Må kunne stole på kommunene

Hadde jeg vært en rik mann hadde jeg ikke vært i tvil om at det var i Nord-Troms jeg ville ha lagt igjen mine investeringer. Her er mulighetene store, men investorene kommer ikke og banker på dørene om ikke vi legger til rette for vekst og ønsker de velkommen. Vi må ha en god plan. Vi må tenke stort og oppsøke de riktige investorene.

De stoler først på oss når de ser at de er velkomne og at det er lagt godt til rette for etablering. De må stole på reguleringsplanene. De må se at kommunene legger til rette og de må kunne stole på kommunene sånn at fremtidige investeringer sikres.

Når det blir mye snakk og lite konkret handling. Da skjer det lite. Vi har samtidig vært igjennom en lokal valgkamp hvor reiseliv, bolyst eller vekst ikke engang var noe stort tema tross kraftig reiselivsvekst. Er det først når lyset slukker og toget er gått det skal satses og vi skal se oss mot andre kommuner som har lykkes?

Stort forbedringspotensial

Det er viktig å rette blikket inn i fremtiden og bygge lokalsamfunnet for neste generasjon før det er for seint. Vi er gode på prosjekter og snakk i denne regionen, men når vi kommer til etablering og tilrettelegging har vi et stort forbedringspotensial for gjennomføring.

Jeg ønsker av hele mitt hjerte at dere griper mulighetene fremover. Arbeide for enda tydeligere fremtidsmuligheter innen bolyst, kveldsøkonomi og tilrettelegging for økte næringsinntekter.

Visit Lyngenfjord, som er destinasjonsselskapet i Nord-Troms har 2,5 årsverk. Selskapet er eid av kommunene og noen få medlemsbedrifter. I det daglige arbeider selskapet med å fylle senger i regionen. I form av bookinger, markedsføring og visningsturer med større turoperatører fra hele verden.

Trengs mye større satsing

Destinasjonsselskapet har også ansvaret for flere større regionale prosjekter gjennom fylket og kommunene. Her iblant parkeringsprosjekt, skiltinformasjon med 5 landingssider, bærekraft, aktivitetskalender for å samle regionen på lokale opplevelser.

Satsning ung arktisk 2030 som skal fremme unge etablerere innen reiseliv, og nasjonalt snøskredutvalg. Bare for å nevne noe. Vi får enormt mye ut av små ressurser, men det trengs mye større satsing på tilrettelegging om næringslivet skal tjene enda mer penger i regionen.

Regional tankegang

Husk at turistene ikke kjenner kommunene og er heller ikke opptatt av kommunegrenser, men de vil ha gode opplevelser i Nord-Troms – Lyngenregionen. Derfor må vi styrke den regionale tankegangen og dra storfordeler. Allikevel krever det en større satsning lokalt i kommunene om en skal lykkes.

For en region! For en fantastisk plass som bare kan bli enda bedre om vi griper muligheten. Takk for nå, så skal jeg ikke utelukke at vi sees igjen. Jeg vil alltid være en god ambassadør for regionen og fremsnakke mulighetene i fantastiske Nord- Troms

Powered by Labrador CMS