Foodscape 1

Bærekraft ga mersmak

Den første utgaven av Foodscape ga stort faglig utbytte og inspirerte til bærekraftig utvikling i mat- og drikkebransjen.

Publisert

– Vi er godt fornøyd med vår første møteplass dedikert til å sette bærekraft på menyen for alle som jobber profesjonelt med mat og drikke - fra hav og jord til bord. Tett på 1400 besøkende og utstillere deltok på arenaen som blant enkelte aktører beskrives som en nasjonal nyvinning innenfor mat- og drikkebransjen, sier Torill Engelberg, prosjektleder for Foodscape i Norges Varemesse.

Stort faglig utbytte

– Inspirerende og lærerikt, er ordene hun bruker for å sammenfatte første utgave av Foodscape.

Det er samme konklusjon som Kari Erlandsen, fungerende Miljøsjef i Telenor Norge, trekker etter de to dagene med foredrag, seminarer og besøk hos utstillere.

– Jeg fikk stort faglig utbytte av Foodscape. Det var fint å samle så mange bransjeeksperter for nyttige samtaler og kontakter, sier hun.

Erlandsen forteller at Telenor og ISS sammen har satt i gang mange aktiviteter for å kutte matsvinnet i konsernets kantiner.

– Jeg fikk mange nyttige innspill fra seminarene og utstillerne, som vil bidra til å styrke miljøfokuset og engasjementet internt hos oss, sier hun.

Høyt nivå

Prosjektleder Torill Engelberg i Norges Varemesse lover at årets Foodscape ikke vil bli den siste.

Også daglig leder i Matvett, Anne-Grete Haugen mener at Foodscape var en verdifull møteplass.

– Både det faglige programmet og utstillerne holdt et svært høyt nivå. Og det er helt klart både i tiden og nødvendig å ha en slik møteplass for bærekraftige mat- og drikkekonsepter, sier Haugen.

Hun trekker blant annet frem at forbrukerne vil stille større krav fremover om at maten er bærekraftig, at råvarene er utnyttet til det fulle og at emballasjen er miljøvennlig.

– SB Insights undersøkelse viser at matsvinn faktisk er det norske forbrukere er aller mest opptatt av. Dette viser at reduksjon av matsvinnet ikke bare er lønnsomt for bransjen, men også at det er essensielt for bedriftenes omdømmebygging, sier hun.

Viktig å være til stede

Kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Sjømat Norge mener at Foodscape ligger an til å bli en nasjonal arena for temaet matproduksjon og bærekraft. For sjømatnæringen var det viktig å være tilstede.

- I tillegg til at vi fikk presentert vår nærings langsiktige arbeid med bærekraft, var det også en rekke andre arrangementer på Foodscape som var lærerike både for oss og sjømatbedriftene som deltok, sier Kvistad.

Torill Engelberg sitter igjen med det samme inntrykket etter Foodscape, også når det gjelder utstillerne.

– Flere av våre utstillere har i tillegg rapportert at initiativet Foodscape har satt i gang gode interne prosesser hos dem, sier hun.

– Gode møter

Bjørnar Buserud er daglig leder av Grønne Folk, som utvikler og produserer bærekraftig mat uten tilsetningsstoffer. Etter å ha deltatt på Foodscape som utstiller, konstaterer også han at næringen trenger en nasjonal møteplass rundt temaet bærekraft.

– Jeg skulle ønske at det var flere folk der, og lengre pauser mellom foredragene slik at enda flere tok seg tid til å besøke utstillingene. Men fordelen er at de som besøkte Foodscape, var folk med beslutningsmyndighet. Om vi får nye avtaler på grunnlag av deltakelsen vår, vet vi ikke ennå. Men vi hadde i hvert fall mange gode møter med akkurat de rette menneskene, sier han.

Blir ikke den siste

Torill Engelberg retter en stor takk til de 9 bransjeorganisasjonene som i samarbeid med Norges Varemesse strategisk utviklet og bygget innhold til første utgave av Foodscape. I tillegg en stor takk til utstillerne som bidro og synliggjorde sunnere mat og miljøvennlige løsninger.  Hun lover at årets Foodscape ikke vil bli den siste.

– Vi kommer til å arrangere Foodscape igjen. Men først skal vi i gang med SMAK i mars 2020. Vi tar med oss erfaringene fra Foodscape når vi nå går i gang med å planlegge SMAK 2020, sier hun. Neste rendyrket møteplass knyttet til bærekraft vil bli Foodscape i 2021.

Powered by Labrador CMS