Kronen Hotels, som blant annet består av fem hoteller i Rogaland, gjør nå tiltak for å redusere strømforbruket. Konserndirektør Chris-Andre Pedersen (innfelt) er svært delaktig i arbeidet.

Utålmodig hotellsjef tok energigrep

Tror på halvering av energibruk. 

Kronen Hotels, som består av fem hoteller i Rogaland, samt en restaurant, catering og renholdstjenester, er en del av De Historiske. Hotellene med konserndirektør Chris Andre-Pedersen i spissen, har tatt i bruk smarte sensorer for å redusere energibruken i sine hoteller, heter det i en pressemelding fra Energy Control. 

– Vi driver historiske hoteller, men vi trenger ikke bruke historiske løsninger. Jeg elsker teknologi, og vi bruker nå teknologiens mulighetsrom i samspill med våre gode partnere og leverandører for å adressere energiforbruket i våre bygg, Pedersen. 

Store besparelser

Som forteller at i løpet av 48 timer var de første IoT-sensorene på plass. Sensorene er trådløse og plasseres ut i bygningsmassen for å samle inn informasjon om alt fra energibruk og inneklima. Først ut var GamleVærket i Sandnes, som er et urbant gjestehus i en mursteinsfabrikk fra 1783. 

Pedersen  forteller at de nå er i en innsiktsfase, hvor de skal lære seg byggene å kjenne for så å identifisere mulige tiltak. 

– Men allerede nå, uten å ha iverksatt noen former for tiltak, har vi redusert energibruken med mellom 10 og 15 prosent. Det handler om at dataene vi kontinuerlig henter ut, gir oss økt innsikt og med det også et økt fokus på energi. Vi har også et ansvar for å levere et så bærekraftig og energieffektivt tilbud som mulig. Samtidig er dette en del av våre tiltak for å levere et kvalitetsmessig bedre produkt, hvor målet er mer fornøyde gjester, samtidig som vi setter fokus på vedlikehold og det å forvalte den kulturarven disse re historiske bygningene representerer, sier Pedersen

Tommy Hagenes i Energy Control forteller at det ikke er urealistisk å se for seg besparelser på mellom 40 og 50 prosent. 

– Når vi går inn i bygg, så finner vi i de aller fleste tilfeller feil. Veldig ofte finner vi feil på ventilasjonsanlegg, som ofte går langt mer enn de trenger og på for høy intensitet. Det sier seg selv at det gir unødvendig høy energibruk. Bare ved å gjøre enkle tiltak, som å få kontroll på ventilasjonen, ser vi ofte betydelige energibesparelse. En reduksjon på mellom 40 og 50 prosent er ikke uvanlig, sier Hagenes i pressemeldingen.  

Hardt rammet

I løpet av kort tid skal Kronen Hotels ha landet på tiltak. 

– Oppnår vi de resultatene vi ser for oss, er dette noe vi etter alle solemerker kommer til å rulle ut i resten av våre hoteller og spisesteder, sier Pedersen.

Tilsvarende sensorteknologi som på Kronen Hotels er i ferd med å rulles ut på flere av kjedenes hoteller. Sensorer samler data som så aktivt brukes for å regulere lys, inneklima og temperaturen i rommene.

- Strømkrisen har rammet oss ekstra hardt. Hotellbygg er en av de bygningstypene som bruker mest energi, men vi tar i tillegg vare på de historiske bygg som ikke er bygget etter dagens tekniske standarder. Derfor bruker våre hoteller og spisesteder ekstra mye energi. Nå tar vi grep og går helt nye veier for å redusere strømforbruket. Tiltakene gjør at hotellene kan redusere sine energikostnader og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Samtidig som vi bevarer våre unike identitet, viser dette at det er mulig å kombinere historisk sjarm med moderne teknologi, sier adm. direktør i De Historiske, Nils Henrik Geitle.

Powered by Labrador CMS