WORKATION: Flere kommer til å ha muligheten til å kombinere ferie og arbeid i fremtiden, tror HR-firma.

«Workation» på fremmarsj

4 av 10 nordmenn kan jobbe på feriedestinasjonen, viser ny undersøkelse. 

Publisert Sist oppdatert

Kombinasjonen av arbeid og ferie, såkalt workation, lar deg jobbe fra feriedestinasjonen din, og slik kombinere arbeid og ferie. Dette kan bli en økende trend i årene som kommer, viser en undersøkelse på oppdrag for firmaet SD Worx. 

Resultatene i undersøkelsen er vektet og garanterer en pålitelig representasjon av arbeidsmarkedet i hvert land, sier SD Worx i en pressemelding. Her i Norge er undersøkelsen gjennomført av Respons Analyse blant i overkant av 1000 nordmenn. Konseptet "workation" ser ut til å være en økende en trend i norsk arbeidsliv, hvor 4 av 10 nordmenn kan ta med seg kontoret «hvor som helst», sier SD Worx. 

Nesten 4 av 10 (37 prosent) av alle spurte svarer at de helt eller delvis har en jobb som gir full fleksibilitet når det gjelder arbeidssted. På den andre siden svarer halvparten at den typen fleksibilitet ikke lar seg gjøre i deres yrke. I tillegg er det betydelig variasjon i mulighetene til å ta en workation avhengig av demografiske faktorer, som utdanningsnivå.

I alderen 35 til 54 år har rett runder halvparten helt eller delvis mulighet til å ha fleksibilitet når det kommer til arbeidssted. Menn har denne muligheten i noe større grad enn kvinner. 33 prosent av menn har et delvis fleksibelt arbeidssted, mens 27 prosent av kvinner har dette.

ØKENDE TREND: Rune Alvestad i SD Worx tror stadig flere kommer til å kombinere arbeid og ferie i årene som kommer.

– Workation representerer en spennende mulighet i det moderne arbeidslivet, men er fortsatt ikke tilgjengelig for majoriteten av arbeidstakere. Med økende digitalisering, og en rivende utvikling innen kunstig intelligens, vil dette sikkert bli en mulighet for flere i årene fremover, sier Rune Alvestad, Country Manager i SD Worx, i pressemeldingen.

 SD Worx, en europeisk leverandør av HR-tjenester, har selv innført denne muligheten i sin organisasjon. SD Worx tilbyr HR-løsninger i over 150 land, og har cirka 7 500 ansatte fordelt på 26 land.

– Samtidig er det jo flere yrkesgrupper, som sykepleiere og industriarbeidere, som så klart ikke kan ta med arbeidet til Thailand, understreker Alvestad.

Endring etter pandemien

– Vi ser et vannskille med mulighet for «bortekontor» etter pandemien. Dette later til å være er en trend som har kommet til arbeidslivet for godt, fortsetter Rune Alvestad.

Powered by Labrador CMS