Akershus Eiendom skriver i en rapport at de har stor tro på den fremtidige hotellnæringen, og at flere investorer vil være interessert i hotell. Bildet er fra Elgstua Hotell i Elverum.

Næringsmegler har tro på framtidens hotellnæring

Lyse tider i møte for bransjen, skal vi tro Akershus Eiendom.  

Publisert Sist oppdatert

Nylig slapp et av landets ledende selskap innen næringseiendom, Akershus Eiendom, en 11 sider rapport om hotellbransjen, herunder makroøkonomiske forholde, rompriser og framtidsutsiktene. 

«Omsetningen i hotellbransjen vil trolig bremse på kort sikt som følge av svakere økonomisk vekst både i Norge og internasjonalt. Imidlertid vil økt reiseaktivitet fra Kina kunne trekke i motsatt retning. Framover er det flere forhold som gjør Norge til et relativt attraktivt land å reise i og til, og dermed burde det ligge godt til rette for hotellnæringen i Norge i årene som kommer», skriver selskapet i rapporten. 

«Vi venter at den sterke utviklingen i romprisen vi har sett de siste årene vil bremse opp, men at romprisene likevel vil holde seg på høyere nivåer enn før pandemien. Belegget vil trolig svekkes på kort sikt. På lengre sikt har vi grunn til å tro at hotellmarkedet vil klare seg bra gitt prognoser om sterk vekst i det globale reiselivet fremover. I tillegg fremstår Norge som et relativt attraktivt land å reise i og til. Eiendomsverdiene for hotell, og andre eiendomssegmenter, skal trolig videre ned gitt dagens rentebilde. For hotell vil i tillegg en forventning om en svakere hotellomsetning på kort sikt bidra til lavere verdier. Vi venter at aktiviteten i transaksjonsmarkedet vil ta seg opp i løpet av 2024, og vi venter at hotell vil være attraktivt for investorene, både i Norge og globalt», skriver Akershus Eiendom videre. 

Powered by Labrador CMS