Ifølge en masteroppgave har Airbnb forsynt seg med 132 millioner kroner fra hotellmarkedet i Oslo. FOTO: ØYVIND LUDT

- Airbnb tok en kvart milliard fra hotellene

Hotellomsetningen i Oslo, Bergen og Tromsø ville vært nær en kvart milliard høyere uten Airbnb, viser en masteroppgave.

Publisert

I Oslo er nærmere 4000 verter tilknyttet den nettbaserte overnattingstjenesten Airbnb. Dette utgjør 21,6 prosent av byens overnattingskapasitet, ifølge en masteroppgave laget av Andreas Jordet og Trygve Lehne ved Norges Handelshøyskole (NHH), skriver Dages Næringsliv

Bergen og Tromsø har Airbnb en markedsandel på rundt 15 prosent.

Konklusjonen i oppgaven er at hotellenes omsetning i Oslo i 2016 ville vært 132 millioner kroner høyere dersom Airbnb ikke fantes. Inkludert Bergen og Tromsø er tallet 240 millioner kroner. Beregningen baserer seg på at tjenesten fører til redusert belegg og bidrar til å presse hotellenes rompriser.

- Airbnb vil dermed trolig føre til et omsetningstap for hoteller i Norge på flere hundre millioner årlig hvis trenden fortsetter også i andre kommuner, heter det i oppgaven.

I sin analyse har studentene sett på Airbnb-utbredelsen i 28 store bykommuner og basert seg på hotelldata fra Statistisk sentralbyrå (SSB), samt nettskraping av Airbnbs sider i april 2016.

I Oslo var hotellenes totale overnattingsomsetning på 2,926 milliarder i 2015, ifølge SSB.

– Det er liten tvil om at særlig lavprishotellene vil merke konkurransen fra Airbnb. Men det er nok fremdeles sånn at den største konkurransen kommer fra andre hoteller. Airbnb stjeler nok noen gjester, men sørger også for å ta toppene når det er få ledige hotellrom, sier Svein Arild Steen-Mevold, direktør for de norske hotellene i Scandic til DN.

Powered by Labrador CMS