Tomater gir framtidstro

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

I den lille spanske byen Bajadoz, rett øst for Lisboa i Portugal, er det tomater som gjelder. Bøndene i området har hele verden som kunder. Takket være Agraz leverer de til noen av verdens største varemerker, men de har en kunde de er spesielt takknemlige for.

Under general Francos diktatur var familien Gomiendo basert i Marokko i Afrika. Der hadde de en blomstrende business med både tomater og sitrusfrukter. Da Spania ble kvitt åket fra kommunistene tok familien hjem igjen - delte bedriften i to hvorav den ene satset kun på tomater og har blitt verdens ledende når det gjelder industrielt behandlede tomater.

– Ved hjelp av 180 lokale bønder her i Bajadoz kan vi levere industrielt behandlede tomater til hele verden. Vi levere tomatpasta, pulver og opphakkede tomater. Våre kunder er de du finner på alle kjøkken rundt om i verden, blant disse er Campells, Kraft, Heinz og Unilevers merke Knorr, forteller Javier Gomiendo, dagens familieoverhode og direktør på Agraz. Hotellmagasinet møtte han på en pressetur for Nordiske journalister arrangert av Unilever.

Agraz er verdens største produsent av tomatpulver med sine 500 500 tonn i året.

Inn på fabrikken vaskes og knuses tomatene til pasta.

 

 

KNORR FONDET

Unilever er en av Agraz sine største kunder. En av Unilevers mål fram mot 2020 er blant annet å doble omsetningen, men samtidig vil de bidra til at forurensing av miljøet ikke øker i forhold til dagens nivå - et lønnlig håp er at det reduseres. Unilever vil være med på å bidra til en bærekraftighet i den landbruksproduksjonen som bidrar til deres produkter og at karbon avtrykkene fra deres virksomhet blir mindre.

I Bajadoz innebærer dette vann, produksjonsrotasjon og rådgivning samt det å ta vare på mangfoldet i dyrelivet rundt landbruket. I dette siste inngår blant annet målestasjoner for insekter slik at man ikke bruker mer sprøytemidler enn nødvendig, men kanskje fører fugler tilbake til dette landskapet - fugler som kan holde bestanden på innsekter nede.

 

VANN

Vann er en viktig ressurs i verden, men enkelte steder knapp og dyr. Bajadoz ligger i et meget tørt område i Spania, men vannet er billig - foreløpig.

– Vi vet at om et par års tid blir vannet dyrere enn i dag, derfor vil vi redusere forbruket av vann og dermed energi i produksjonen. Alt vannet som i dag brukes må pumpes ut på jordene med dieseldrevne vannpumper. For å kontrollere vannforbruket har vi investert i vannmålere i jorden til 40 av våre bønder. Samtidig har vi investert i undergrunnsvanning, slik at vannet kommer rett til planterøttene. Det er til dette prosjektet Unilever med Knorr Fondet har bidratt og det er vi meget takknemlige for, sier Javier Gomiendo.

Fornøyde med spanske tomatbønder; Peter Dahl, Nordic Channel Director i Unilever, Javier Gomiendo, eier og driektør på Agraz og Stefan Horsnell, Nordic Category Marketing Director hos Unilever ute på jordene i Spania.

 

FIRE DYBDER

Vannmålerne på jordene måler fuktighet på fire dybder i jorden, 50 cm, 30 cm, 20 cm og 10 cm. Disse dataene sendes automatisk til loggene på tomatfabrikken der rådgivere kan anbefale bøndene om vanning. Hvor mye og hvor lenge.

– Resultatene er merkbare. Antallet kilo tomater produsert pr dekar øker. Det gjør at bøndene kan tjene mer penger og vi selge mer til våre kunder, sier Gomiendo, som ikke bare har produksjon i Spania. Også i California er det en fabrikk som produserer tomatpulver og fra neste år har man et håp om å være i gang med produksjonen i Kina.

– Da er vi på plass på de tre største produksjonsstedene for tomat i verden og det er det ingen andre konkurrenter som er, forteller en stolt tredje generasjons eier av bedriften.

Men Agraz eier ikke et eneste jorde med tomatproduksjon på.

– Vi har prøvd, men dette kan bøndene bedre enn oss, fastslår Gomiendo med et smil.

 

FORHÅNDSPRIS

Forbruket av tomater i verden øker med en million tonn i året. Dette har skjedd gjennom de siste 20 årene til dagens nivå på 40 millioner tonn.

– Vi ser at markedet vil øke raskere i årene som kommer. Når Kina får opp øynene for tomater og helseaspektet i det å spise tomater kommer enda bedre fram, vil behovet øke og da vil vi være der med våre produkter, sier Gomiendo, som innrømmer at dette er en litt risky business.

– Allerede i februar forhandler vi med bøndene om prisene på det årets avling. Da setter vi prisen pr tonn som er fast, men den kan variere med en prosent eller to i hver retning når vi ser kvaliteten på det som leveres. I 2011 ligger prisene mellom 75 og 85 Euro pr tonn. Da forplikter vi oss samtidig til å ta imot alt denne bonden produserer. I juni forhandler vi med kundene om prisen på de tomatproduktene vi skal levere og da må vi jo gjøre hva vi kan for at vi skal kunne få igjen våre penger. Det er ikke alltid kundene våre skjønner. Det er enkelte som ikke bryr seg nå vi snakker om bærekraftig landbruk. De tenker kun pris og nå er engang verden slik at jeg må selge til disse også, sier han med et lite sukk.

Det er tydelig at denne sympatiske bedriftslederen uten slips og dress, men i loafers, jeans og t-skjorte, tenker på bøndene som levere råvarene til han. Han har også en lett og vennlig omgangsform og når vi kommer ut på jordene – det er tydelig at bøndene får besøk av en gammel venn.

– Vi er aldri bedre enn det svakeste leddet i kjeden. Vi er en del av en produksjonskjede som vi må styrke. Derfor sørger vi i Agraz for å utdanne bøndene gjennom erfaringsutveksling. Ikke bare her i området, men hvert år tar vi med oss bønder til California for å vise dem tomatproduksjon og lære av amerikanske bønder. Det er en kjensgjerning at amerikanske bønder klarer å produsere mer pr hektar (en hektar er 10 dekar) enn de spanske. I dag ligger amerikanske bønder på nesten 100 tonn i snitt pr hektar. Mens her i Spania ligger man på rundt 70 tonn pr hektar. Vi har enkelte bønder her i området også som ligger over 100 tonn og det som er gledelig å se er at dette er bønder som har tatt innover seg den kunnskapen vi har prøvd å gi dem. Her er det vannmålere, undergrunnsvanning og god erfaringsutveksling som er oppskriften. I USA vet vi man har hatt god erfaring med å redusere antallet planter pr kvadratmeter. Dette vil følges nøye og vil nok bli testet her i Spania også med det aller første, forteller Javier Gomiendo, som da vi var der var midt i de mest hektiske månedene i året.

Fra slutten av juni til slutten av september går fabrikken i Bajadoz for fullt - 24 timer pr døgn.  Opptil 140 personer er da i full sving med produksjon av industriprodukter av tomat. Normal bemanning ligger rundt 60 personer. I denne perioden produserer man for det meste tomatpasta som pakkes i tønner, lagres utendørs for så å settes i produksjon i den delen av fabrikken som produserer tomatpulver i den tiden av året som man ikke har tilgang på ferske tomater fra bøndene. Man har også kapasitet til å produsere 10.000 tonn oppkuttede tomater for blant annet pizzaproduksjon.

 

MENGDE OG KVALITET

Mengden tomater og kvaliteten på det som leveres er viktige paramatre for oppgjøret med bøndene. Dette sjekkes når traileren ankommer fabrikken. Det er bøndene selv som har et firma som tar seg av dette. Det tas en test på mellom 10 og 15 kilo fra hver last som ankommer. Tomatene måles og vurderes før den moses opp kjøres gjennom en hurtigtest i en datamaskin før prøvene merkes og lagres på fryselager i tre år. De resultatene som kommer ut av denne testen forholder Agraz seg til ved det økonomiske oppgjøret med bøndene.  

Fra høsting ute på jorden til tomaten er pasta på tønne på fabrikken går det fra fire til åtte timer. Derfra går det videre til produksjon av tomatbaserte produkter som blant annet tomatsuppe fra Knorr.

Tomatene kan for eksempel ende opp i dette Knorr-produktet.
Teaser:

I den lille spanske byen Bajadoz, rett øst for Lisboa i Portugal, er det tomater som gjelder. Bøndene i området har hele verden som kunder. Takket være Agraz leverer de til noen av verdens største varemerker, men de har en kunde de er spesielt takknemlige for.

Main Image:
Thumbnail Image:
Main Image Credit:
Det er effektivitet som preger tomathøsten i Bajadoz.