Redusert matsvinn sparer miljø og penger

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Hvis matavfallet ble redusert med 20 prosent, ville samfunnet spare millioner, kanskje milliarder kroner. I Norden er det stort potensial for å redusere matsvinnet fra butikker og grossister, viser en ny studie.

 

Nordisk ministerråd har regnet på hvor mye penger som ville bli spart dersom den totale mengden matavfall i Norden ble redusert med 20 prosent. Den største gevinsten ligger i at vi slipper miljøkostnader for mat som ikke lenger blir kastet, for eksempel kostnader for overgjødsling og utslipp av drivhusgasser.

Totalt kan for eksempel Sverige tjene mer enn 12 milliarder kroner gjennom reduserte miljøkostnader og nærings- og privatøkonomiske besparelser. Den næringsøkonomiske gevinsten for butikker og grossister ville bli på rundt 120 millioner kroner per år.

– Matsvinnet må reduseres. I Sverige arbeider vi nå med nye mål for redusert svinn og at en økt andel av maten som kastes, skal nedbrytes. Jeg hilser også velkommen initiativer på nordisk nivå for å redusere matsvinnet, er reaksjonen fra Sveriges miljøminister Andreas Carlgren.

I Norge vil bransjen forsøke å redusere matsvinnet med 25 prosent til 2015. I Danmark har miljøministeren oppfordret til tiltak for å redusere mengden mat som blir kastet i utrengsmål.

Rundt 240 000 tonn mat fra butikker i Norden blir matavfall hvert år, viser en fersk nordisk studie som ble finansiert av Nordisk ministerråd. De vanligste varegruppene er frisk frukt, grønnsaker og brød. Andre varegrupper som kastes mye, er kjøtt, fisk, ferdigmat og meieriprodukter.

Ifølge forhandlerne er en av grunnene kundenes atferd. Forbrukerne vil ha fersk frukt og grønt, fylte hyller med ferskt brød og mange merker å velge mellom, kombinert med lange åpningstider. For å lokke kunder og møte kundekravene må butikkene derfor regne med et visst overinnkjøp. Intervjuer med butikker viser for eksempel at innkjøpene av brød ligger sju prosent over forventet salg.

En annen årsak til svinn er vanskeligheten med å bestille riktige mengder. Hva kundene kjøper, avhenger for eksempel i høy grad av hvordan været er, noe som kan være vanskelig å forutse og som ikke alltid tas med i beregningen når en bestiller varer.

Innen bransjen forekommer det initiativer for å redusere matsvinnet. Dette kan gjøres på forskjellige måter. Prisen på produkter senkes noen dager før de går ut på dato. Mat som er nær ved å gå ut på dato, gis bort til veldedige organisasjoner. Opplæring av personalet i hvordan maten skal oppbevares og håndteres, kan minimere svinnet.

De nordiske landene samarbeider, og i høst planlegges det et felles seminar der myndighetene vil invitere bransjen i Norden til dialog.

Teaser:

Hvis matavfallet ble redusert med 20 prosent, ville samfunnet spare millioner, kanskje milliarder kroner. I Norden er det stort potensial for å redusere matsvinnet fra butikker og grossister, viser en ny studie.

Main Image:
Thumbnail Image: