Bærekraftig og helseriktig

Publisert Sist oppdatert

Et unikt, nordisk nettverk innen storkjøkken og catering er satt i gang i høst. Målet med det nye nettverket er blant annet å øke omfanget av bærekraftig og helseriktig mat i storkjøkken. Foto: Fotograf Astrid Hals / frukt.no

Aldri før har det vært samlet så mange aktører innen storkjøkken/catering i Norden, som skal dra i samme retning. 46 nordiske bedrifter og institutter deltar i nettverket. De representerer ulike bransjer, ulik størrelse og med ulike behov.

Store og små

Noen av deltakerne er større internasjonale konsern, slik som Lufthansa SkyChefs, Ikea og Scandic hotell, mens andre deltakere er produksjonsbedrifter, som for eksempel svenske Magnihill og norske BAMA. Fra Norge deltar også to av landets største sykehus; St. Olavs hospital og Ullevål universitetssykehus. Sammen med bedriftene bidrar offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i de nordiske landene, skriver Nordisk InnovationsCenter i en pressemelding.

En viktig møteplass

Først og fremst skal nettverket være en viktig møteplass for deltakerne. Det vil bli lagt vekt på utveksling av kunnskap, erfaringer og kompetanse mellom deltakerne gjennom workshops, seminarer og nettsider. Nettverket skal pågå i tre år, og de 46 deltakerne møttes for første gang i høst. Seniorkonsulent Åshild Longva ved Matforsk er prosjektleder for nettverket, som er kalt HealthCat. Nettverket finansieres av Nordisk InnovationsCenter. Nordisk InnovationsCenter finansieres av de nordiske landene, og har sitt virke under Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Skal styrke industrien

Det er gjennomført en rekke prosjekter i de nordiske land innen økologisk og helseriktig mat i årenes løp. Gjennom nettverket blir det viktig å dele erfaringene med andre, slik at andre kan dra nytte av dette i sin satsing. Offentlige virksomheter har gjennomført en rekke prosjekter innen bærekraftig og helseriktig mat. Dette er informasjon som vil være til nytte for private foretak. Det offentlige vil gjennom nettverket dele sine kunnskaper med bedrifter, og dermed bidra til verdiskaping i industrien.

Søker internasjonal anerkjennelse

En viktig målsetting med nettverket er å bidra til at matservicesektoren i de nordiske land er konkurransedyktig. Å kunne være konkurransedyktig innen kvalitet, helse, sporbarhet og bærekraftighet er viktig i en situasjon der konkurranse på pris er blitt mer begrenset. Videre ønsker man å utvikle Norden som en ledende region i Europa innen matservice-sektoren, hvor prosjektet vil kunne generere deltakelse i større internasjonale prosjekter, med perspektiv på forskning og innovasjon. (Kilde: Pressemelding, Nordisk InnovationsCenter)


Deltakerne i nettverket:

Fra Norge:

Matforsk
Norsøk
SIFO
Debio
Ullevål universitetssykehus
BAMA
Norgesgruppen
Helios
Sunt & Godt
Ullandhaug økologiske gård
St. Olavs hospital
Gilde
Alternativ Mat
Oikos

Fra Danmark:

Danmarks Tekniske Universitet
Danmarks Førdevareforskning
Suhr’s University College
Økonomaforeningen
Medirest
LSG Skychefs
Økologisk størkøkkenrådgivning
Hørkram & Schulz Food Service
Agrova Food
Dansk catering
Central Catering Kitchen Production Unit

Fra Sverige:

Ekocentrum
Göteborg Universitet
RK Skaleri
Hilton og Scandic Hotell
Sodexho
Magnihill
Ikea
SIS Miljömerkning

Fra Finland:

University of Finland
Finnish Organic Catering Center
MTT Agrifood Research Environmental Res
Finfood Luomu
Palima
Kirkon paikkojen leirikekukset
Peltolan Juustola
Javan Luomu Oy
Ravioli
Haaga Polytechnic
Kesko Oy
Kauniaisten kaupunki

Fra Island:

Vottunrstofan Tun

 

Thumbnail Image: