Mange muligheter for adgangskontroll

Publisert Sist oppdatert

- Adgangskontroll er jo ingen nyhet, men metodene utvikles og blir nyere, sier Fred Seierland i TrioVing i Moss. Han har vært med på utviklingen av låssystemer og sikkerhet i en mannsalder. Det siste nå er en utvikling med mobiltelefonteknologi som kan styre låser i bygg eller på byggeplasser.
- Vi har stor tro på GSM key-løsningen. Det er en videreutvikling av det som mange kjenner fra hytter – dit man kan ringe og komme til varm hytte eller campingvogn. På samme måte kan man styre låser i porter og dører til å åpne seg når man ringer et nummer, sier Seierland. – På den måten kan hver håndverker som skal inn på området få et telefonnummer som åpner akkurat de dørene han trenger for å få gjort sin jobb på byggeplassen.

Nøkler og kort
Den mest kjente adgangskontrollen i dag er kort og en kode. Fordelen her er at man kan utstyre kortet med bilde for å forsikre seg om at innehaveren av kortet også er den som rettmessig skal ha det. Også her går utviklingen videre.
- Det siste nå er kort med smartbrikke for å kunne gjøre flere ting og sikre enda bedre med samme kortet. Når det gjelder nøkler lanserte vi for noen år siden Cliq. Etter noen utfordringer i innkjøringen vil denne teknologien komme for fullt i 2006. Her snakker vi om en elektronisk sylinder og en nøkkel som er matet med teknologi som kan styre folks adgang i et bygg eller på et område. Med dette systemet bytter man ut standard låssylindre og nøkler med programmerbare sylindere og spesialnøkler med en liten databrikke i nøkkelens hode. Dette kan så programmeres slik at man kommer bare inn der man er gitt adgang – man kan til og med styre i hvilket tidsrom man skal ha adgang, sier Fred Seierland. Per i dag har ikke datatilsynet godkjent lagring av persondata i forbindelse med Cliq-nøkkelen.

Fysisk stengsel
Seierland er klar på en ting. - Uansett hvor elektronisk avansert man ønsker å kontrollere adgangen, er det viktig med skikkelige låser i dørene. Alle løsninger vi leverer har fokus på fysisk sikkerhet. Det betyr kraftige låskasser og avanserte sylindre. Elektronikken er bare et supplement til denne basisen. Blant annet skal brannvesenet ha muligheter til å låse seg inn på for eksempel brakkerigger eller hotellrom. Plastkort risikerer å ikke virke i slike tilfeller – derfor er det sikkerhetsmessig viktig med låser og nøkler. I henhold til plan og bygningsloven er det jo påbudt med en overstyrende nøkkel i slike tilfeller. Denne skal ikke være i daglig bruk, men oppbevares på et sted som er tilgjengelig ved brann. Låser med låssylindre vil neppe bli borte i nær fremtid. Også der går utviklingen framover. I dag leveres låskasser og motorlåser med 'hakereiler' som sikrer både mot sidekrefter og løftekrefter. Låser kan utstyres med sylindre som kontrollerer nøkler med tre ulike teknologier og er tilnærmet umulige å dirke opp, sier Fred Seierland i TrioVing a.s.

Thumbnail Image: