Det er ditt ansvar å forebygge brann

Publisert Sist oppdatert

Eksperter vil stille spørsmål om brannsikkerheten i hotellet var ivaretatt.

Har du svaret klart?
Hvordan står det til med brannsikkerheten i ditt hotell?
Dessverre viser en spørreundersøkelse blant landets brannvesen i 2002 følgende nedslående resultat:

• 69 prosent mener at hotellene slurver med brannøvelser og brann vernopplæring
• 62 prosent mener at hotellene har for dårlig brannteknisk dokumentasjon
• 52 prosent mener at de som eier og driver hotellene har for lite kunnskaper
om brannsikkerhet

Konklusjon: Det forebyggende arbeidet for å sikre menneskeliv, arbeidsplasser og materielle verdier må intensiveres.

Alle har et ansvar, men ansvaret er ditt

Den enkelte ansatte har ansvar for sin egen arbeidsplass, sine kolleger, for gjestene og for omgivelser. De er alle et ledd i en kjede som skal fungere i hverdagen, men også dersom en nødssituasjon oppstår. Alle medarbeidere, både de fast ansatte, nye ansatte og vikarer skal ha opplæring om sikkerhetsregler knyttet til vedkommendes arbeidsoppgaver. Som eksempel kan en nevne tømming av askebegre, bruk av levende lys, elektriske installasjoner, lukking av branndører, rømningsveier, slokkeutstyr, alarmanlegg og ikke minst orden og renhold. Ansatte må motiveres til å melde fra straks de finner mangler som går ut over brannsikkerheten. Ved å involvere alle i brannsikringsarbeidet, vil den totale sikkerheten ved hotellet bli langt bedre. Og ikke minst er det viktig at opplæringen foregår kontinuerlig for å skape en sikkerhetskultur.

Hotellet skal ha en brannvernleder

Alle hoteller og overnattingssteder skal ha en egen navngitt leder for hotellets brannvern. Dette er en svært viktig oppgave. Brannvernlederen må få tid og fullmakter til å utføre sine oppgaver. Dette er ikke noe en skal utføre «når en får tid eller hvis en får tid» og det er ledelsens oppgave å sørge for at dette blir prioritert. Brannvernlederen skal ha kunnskaper om brann og forebyggende tiltak. Denne kunnskapen kan tilegnes gjennom kurs og litteratur.

Og brannsikring skal inngå som en naturlig del av hotellets systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Brannvernlederen er sentral ved oppfølging av de lovpålagte kravene.

Brannvernlederen har blant annet ansvar for følgende oppgaver:

• Rutinemessige kontroller av alle branntekniske installasjoner
• Rutinemessige brannvernrunder med fokus på brannrisiko
• Brannsikring ved bygge- og reparasjonsarbeider
• Brannvernopplæring av ansatte
• Planlegging og gjennomføring av brann- og rømningsøvelser
• Vedlikehold av brannteknisk dokumentasjon
• Organisere brannvernarbeidet ved hotellet

Informer gjestene

For gjestene er hotellet ofte et ukjent område. Derfor er det viktig med god informasjon. På alle rom i hotellet skal det være opphengt lett synlig sikkerhetsinformasjon om:

• Rømningsveier (heis er ikke rømningsvei)
• Bruk av nøkler/nøkkelkort
• Plassering av slokkeutstyr
• Røyking på senga
• Opptreden ved brannalarm
• Hvordan varsle brann
• Brannvesenets nødnummer: 110

Hotellet kan også ha en enkel liten brosjyre som informerer om brannsikkerhet.
Et lite innslag på hotellets interne TV-kanal er også en god løsning.

Gjester som er bevegelseshemmede, blinde, døve eller har andre handikap må få spesiell oppmerksomhet og bli tildelt lett tilgjengelige rom hvor bruk av heis ikke er nødvendig.

Ha utstyret i orden

Alle hoteller skal ha egnet manuelt slokkeutstyr som brannslanger og håndslokkere. Slokkeutstyret skal plasseres på strategiske steder og i tilstrekkelig antall i alle etasjer, slik at det kan benyttes på alle rom i hotellet. Alle ansatte må få praktisk opplæring i bruk av ulike typer slokkeutstyr. Det manuelle slokkeutstyret trenger jevnlig ettersyn og vedlikehold. Det skal fungere når du virkelig trenger det!

Kilde: Brannvernforeningen

Thumbnail Image: