Arbeidsmiljøet i fokus

Publisert Sist oppdatert

- Jeg tror at prisen er et konkurransefortrinn for oss, dessuten er det jo første gangen at et hotell får denne prisen. Jeg skulle bare ønske at flere hoteller var opptatt av arbeidsmiljøet, sier Laeskogen som hadde lang fartstid ved flere hoteller bak seg, da hun kom til Sundvolden for åtte år siden. I dag er det hun og mannen hennes som driver hotellet.

Hva er man god på?
Cecilie Laeskogen og Astrid Linnestad ved Sundvolden Hotel mener at et godt arbeidsmiljø må skapes hver eneste dag.Trivsel og trygghet. Det er to viktige stikkord for Laeskogen, når hun skal beskrive hvilke grep de har tatt ved Sundvolden for å sikre et godt arbeidsmiljø. Pluss muligheten for faglig utvikling av den enkelte. Og at de klarer å se hele mennesket, slik at den enkelte får gjøre det han/hun liker best og på den måten frigjør energi.

- På hotellet er det mange monotone og tøffe jobber. Da er det viktig å se tingene som ligger ved siden av. Vi har for eksempel ei dame i resepsjonen som er veldig interessert i interiør. Hun får nå muligheten til å jobbe litt med det også. En spaansvarlig synger for gjestene. Noen er kreative, andre er bedre på struktur.

Laeskogen mener at det er viktig å erkjenne at det viktigste produktet de har er mennesket, og at det fungerer godt. Da kan også hotellet levere det produktet de ønsker å levere. Gaver og påskjønnelser er derfor en viktig del av personalpolitikken ved Sundvolden, i fjor var for eksempel noen medarbeidere på studietur i Dubai. Ansatte som Arbeidstilsynet har snakket med i forbindelse med sine inspeksjoner, bekrefter at det er godt å være tilsatt ved hotellet.- Det blir satt krav til meg, men jeg blir så godt hjulpet, motivert og ivaretatt med en synlig ledelse som daglig viser ivaretakelse i praktiske handlinger, sier de ansatte.

Viktig med slagord

- Her på Sundvolden står vi på like fot, det eksisterer ikke noe hierarki, ingen sitter på kontoret sitt og er sjef, sier hovedverneombud Astrid Linnestad, som også er de ansattes representant i styret. Selv har hun vært her i 18 år og er for veteran å regne. Men det er flere andre som har mye lenger ansiennitet enn henne. Det forteller noe om trivselen. I løpet av de årene hun har vært ved Sundvolden, har det skjedd mye i forhold til arbeidsmiljøet. -Ja, mye har skjedd og det er stort fokus på det daglige arbeidslivet og ansattes ve og vel. Vi prøver hele tiden å være oppmerksomme på den enkelte og vi har et nært samarbeid med HMS-senteret.

Sundvolden har to slagord som de prøver å leve etter. Det ene er ”Det kommer an på meg”, det andre er ”Vi gjør hverandre stolte”. Slagordene er ikke tilfeldig valgt, sier Laeskogen.

- Det har ikke alltid hatt noen god assosiasjon det å jobbe på hotell, det er mye snusk i bransjen. Derfor er det viktig å profesjonalisere oss. En annen ting vi er opptatt av, er å gi folk ansvar. Derfor har halvparten av de ansatte et ansvar utover den jobben de har.

Vekker interesse

- Kan dere nå bare hvile på laurbærene?

- Nei, et arbeidsmiljø er skjørt, derfor må det skapes hver dag. Vi har noen viktige samspillregler: ærlighet, humor, respekt og et godt læringsmiljø. Og så er vi opptatt av å snakke til mennesker og ikke om mennesker, forteller Laeskogen og får et bekreftende nikk fra Linnestad. Nå har Laeskogen laget en egen lederhåndbok for alle de 43 som har ansvar på hotellet. Prisen de har fått har dessuten vakt oppsikt. NHO har vært innom og intervjuet dem og selv har hun holdt foredrag på Statens kartverk om hvordan man skaper et godt arbeidsmiljø.

 ,

Den norske arbeidsmiljøprisen

Den norske arbeidsmiljøprisen deles ut for 46. gang. Det er styret i ”If skadeforsikrings fond for premiering av verne – og miljøtiltak i arbeidslivet” som er ansvarlig for utdelingen av prisen. Arbeidsmiljøsenteret er samarbeidspartner med If skadeforsikring. Prisvinneren får statuetten ”Omsorg” av kunstneren Lise Amundsen og innrammet diplom, som en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet.

I Arbeidsmiljøsenterets begrunnelse for å gi prisen til Sundvolden Hotel står det:

- De har vist at gode lederegenskaper, empatiske evner, forståelse og respekt for alle ansatte gir bedriften flotte arbeidstakere og bidrar til et inkluderende arbeidsliv i praksis på en stille, men god og eksemplarisk måte.

Sundvolden Hotel med sine 120 ansatte, fordelt på 80 årsverk, har i flere år hatt et lavt sykefravær på 3 til 4 prosent og lav turnover til tross for relativt høy gjennomsnittsalder på de ansatte, sammenlignet med andre hotellaktører i Norge. Hotellet ble IA-bedrift i 2003

(Kilde: If)

 ,

 ,

Thumbnail Image: