40 millioner giftige lyspærer på avveie

Publisert Sist oppdatert

Alle forhandlere som selger lyspærer, eller andre elektriske produkter, skal både informere kundene om at gamle lyspærer ikke skal kastes sammen med annet avfall, og de skal ta imot pærene som er gått fra kundene sine og bringe disse videre til riktig miljøsanering.

- Svært mange butikker har slurvet på dette feltet. Kontroller fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og fylkesmannen har vist at mer enn 70 prosent ikke gjør som de skal. Miljøgevinsten av å gå over til sparepærer kan gå opp i spinninga hvis vi ikke får inn pærene når de ikke lenger lyser. Sparepærer inneholder kvikksølv, og ”vanlige” lyspærer inneholder ofte bly. Disse giftene må behandles på en forsvarlig måte, sier Gunnar Murvold, administrerende direktør i RENAS, en ideell organisasjon som håndterer elektroavfall.

- Lyspærer er spesielt fordi 85 % av salget skjer gjennom dagligvarebutikker. Når det gjelder lysrør, som primært selges gjennom andre kanaler, har vi en innsamlingsgrad på rundt 80 %, forteller Murvold.

En undersøkelse NRK har gjort i Oslo viser at butikkene fortsatt sluntrer unna. Av 20 butikker de besøkte, var det bare 2 som tok imot lyspærer.

Alle lyspærer skal returneres
Om lag 10 prosent av de 45 millioner pærer vi årlig kaster blir behandlet på miljømessig forsvarlig måte. Dette betyr at tonnevis med miljøgifter kan komme ut i naturen og kretsløpet vi alle er en del av.

- Mange forbrukere har fått med seg at sparepærene inneholder kvikksølv, men få er klar over at glødelamper kan inneholde store mengder bly og må returneres på samme måte som sparepærer, sier Murvold. Mengden kvikksølv tillatt i sparepærer er maksimalt 3 milligram, mens en glødelampe kan inneholde over 2 gram bly.

Positiv utvikling
Selv om situasjonen langt fra er tilfredsstillende, er det likevel tegn til bedring. Spesielt fra 2007 til 2008, da mengden innsamlede lyspærer nesten ble doblet fra 54 tonn i 2007 til 105 tonn i 2008.

- Dersom denne trenden fortsetter er dette positivt for miljøet. Mye tyder på at innføringen av sparepærer har gjort mange mer bevisste på at lyspærer må behandles som farlig avfall. Men det er fortsatt langt igjen, sier Murvold.

Thumbnail Image: