Vil betale mer for spesiell mat

Publisert Sist oppdatert

Tre av fem forbrukere sier de er villige til å betale litt ekstra for matspesialiteter, som her lovbeskyttet Gulløye fra Nord-Norge. Det viser en ny undersøkelse som TNS Gallup har gjort for KSL Matmerk. (Foto: Eivor Eriksen)

Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup for KSL Matmerk i januar 2009, og bygger på svarene fra 1003 personer landet rundt. I følge undersøkelsen kan så mange som 60 prosent av de spurte tenke seg å betale litt ekstra for spesielle matprodukter. Det er rett nok 8 prosentpoeng færre enn for ett år siden, men samtidig dobbelt så mange som i en tilsvarende undersøkelse i 2005.

Flertall
- Dette er positivt for de etter hvert mange produsentene og tilbyderne av norske matspesialiteter. Uroen i den globale økonomien er selvfølgelig med på å påvirke forbruket til folk, og det forklarer nedgangen i betalingsviljen fra i fjor til i år. Men fortsatt er et klart flertall som sier seg villig til å betale mer for den spesielle maten, sier administrerende direktør Gabriella Dånmark i KSL Matmerk.

KSL Matmerk står bak merkeordningene Beskyttede betegnelser og Spesialitet, som begge skal hjelpe forbrukerne med å finne fram til norskproduserte matspesialiteter. Nær 200 norske matspesialiteter er i dag godkjent for en av disse merkeordningene.

Spesialle matopplevelser
Dånmark mener norske forbrukere har lært seg å sette pris på og betale for spesielle matopplevelser. I undersøkelsen fra TNS Gallup ble de som kan tenke seg å betale ekstra også spurt om hvor mye mer de er villige til å betale. Fire av ti svarer da at de kan tenke seg å betale inntil 10 prosent mer, mens tre av ti er villige til å betale mellom 11 og 15 prosent mer. To av ti svarer i følge undersøkelsen at de kan tenke seg å betale inntil 20 prosent mer for spesielle matprodukter.

Viktig signal
- Her vet vi at det er forskjell på teori og praksis, og at vi alle i kjøpsøyeblikket også vil se i lommeboka. Men dette er likevel et viktig og positivt signal til de som legger vekt på å produsere og selge den norske, spesielle og dermed litt dyrere maten, sier Gabriella Dånmark i KSL Matmerk.

Undersøkelsen viser i tillegg at 9 av 10 gjerne vil prøve produkter fra lokale matprodusenter. 7 av 10 svarer også at matproduktene blir mer interessante når man får høre om opprinnelsen og historiene bak dem.

Thumbnail Image: