ST. OLAV TIL DESTILLATØR HALVOR HEUCH

Publisert Sist oppdatert

Halvor Heuch har med basis i de historiske akevittene fra 1800-tallet og tidlig 1900-tall utviklet en rekke nye akevitter forankret i tradisjon og fatlagring. Både på det nasjonale og internasjonale markedet er norsk akevitt i dag en kjent merkevare med et renommé og en markedsposisjon som er få andre norske produkter forunt. Heuch har maktet å videreføre de gamle håndverkstradisjonene basert på fatlagring, med en moderne industriell produksjon.

Halvor Heuchs fanesak har vært å se historie, mat, drikke og kultur i sammenheng. Dette har han i praksis gjort ved å utvikle akevitter som passer til, og profilerer norsk mat og matkultur. Han har utviklet akevitter knyttet til sentrale deler av norsk matkultur som Norsk lutefisk akevitt, God gamal smaladram, Lysholm Bacalao Aquavit, Oplandske Rakefiskakevitt og Soddakevitt. Drammen, Moss, Stavanger og Bergen har også fått sine akevitter, som til dels er bygd på glemte resepttradisjoner fra byenes brennevinshistorie som er hentet fram igjen.

Heuch har vært opptatt av å gi norsk matkultur og "husmannskost" en ny status. Med sin næringsmiddelfaglige bakgrunn har han hatt en solid faglig bakgrunn for sitt engasjement. Han har i mange år samarbeidet med lokale produsenter på frivillig basis og vært en mye brukt foredragsholder. Han har generøst gitt råd og inspirert lokale krefter over hele landet som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet innen matproduksjon. På denne måten har han bidratt til å heve statusen for, og stoltheten over lokal matkultur. Til smalahove, lutefisk, sodd og rakefisk har han skapt akevitter som framhever og supplerer matopplevelsen og gjør rettene til festmat.

Halvor Heuch har også vært opptatt av vitalisere norsk krydderproduksjon, ut fra de strenge krav Arcus stiller til krydderene i akevittproduksjonen. Han har bidratt til reetablering av norsk produksjon av karve basert på leveranser til Arcus.

Sammen med Astri Riddervoll har han skrevet boka: "Rakefisk - en vidunderlig spise". Denne boka er internasjonalt anerkjent og fikk for 2006 "World Cookbook Award" som kulturell kokebok. Han har også skrevet boka: "Akevitt - en norsk brennevinshistorie".

Thumbnail Image: