Satser økologisk

Publisert Sist oppdatert

Samtidig som forbrukere blir mer oppmerksomme på forholdet mellom kosthold, miljø og helse, øker etterspørselen etter økologiske varer. Stadig flere hoteller henvender seg til Debio med et ønske om å bli godkjent for økologisk servering. Med dette kan de tilby kundene sine et utvalg av naturlig dyrket mat.

 

Krever godkjenning

Økologibegrepet er beskyttet, og alle som markedsfører økologiske matvarer må forholde seg til det offentlige regelverket som finnes på området. I Norge er det kontrollorganet Debio som forvalter dette regelverket. For hoteller og storkjøkken som ønsker å servere økologisk mat, handler det derfor rent praktisk om å rette seg etter kravene som gir Debio-godkjenning. Dette innebærer blant annet riktig bruk og håndtering av økologiske råvarer på kjøkkenet, og tydelig merking av rettene overfor kundene. Det skal komme klart frem hvilke deler av menyen som er og ikke er økologisk.

 

Årlige inspeksjoner

Scandic har lenge markert seg med en miljøvennlig profil, og flere hoteller innen denne kjeden satser på å kunne tilby økologisk mat. I løpet av 2007 ble ti Scandichoteller godkjent av Debio, blant disse Scandic Solsiden i Trondheim. Turid Flatset er kjøkkensjef her, og hun har gode erfaringer med økoservering.

 

– Vi har over 20 forskjellige økoprodukter på vår frokost, og dette fungerer veldig bra. Fordi vi er et lite kjøkken med tre faste ansatte har vi god oversikt over varene. Stort sett går det greit å skaffe de produktene vi trenger, og vi samarbeider godt med våre leverandører, sier Flatset.

 

Godkjenning for økologisk servering skjer etter en førstegangsinspeksjon og gjennomgang av dokumentasjon. Deretter følges kjøkkenet opp med årlige inspeksjoner, hvor man går gjennom rutiner for bruk og merking av økologiske produkter.

 

- Debio gav god informasjon i forkant, og vi har også hatt en vellykket inspeksjon i etterkant av tilknytningen, sier Flatset.

 

Flere følger etter

I januar dette året fulgte Choice etter. Alle deres skandinaviske hoteller tilbyr nå kundene økologiske frokoster, og i Norge fikk 66 Choice-hoteller godkjenning fra Debio. Det totale antallet økologiske serveringssteder i Norge gjorde dermed også et kraftig hopp. Etterspørselen blant forbrukere er stor, og en av utfordringene handler om å skaffe til veie nok råvarer. Myndighetene legger til rette for at flere bønder skal legge om til økologisk produksjon, og en offensiv satsing på dette området er nødvendig for at tilgangen på råvarer skal bli bedre og mer forutsigbar.

 

Tilknytning

Storkjøkken som ønsker tilknytning må henvende seg Debio og få tilsendt startmappe med informasjon og tilknytningsskjema. Når dette skjemaet returneres til Debio, mottar man først en bekreftelse, og deretter blir man kontaktet for en avtale om inspeksjon. I forkant av dette besøket sender Debio en driftsbeskrivelse som virksomheten skal fylle ut. Under inspeksjonen går virksomheten og inspektøren fra Debio gjennom denne sammen. Dersom reglene for økologisk produksjon er ivaretatt, vil man etter en saksbehandlingsperiode motta en bekreftelse på hvilke deler av virksomheten som er godkjent. Det tar omlag 12 uker fra Debio har mottatt tilknytningssøknaden til virksomheten kan få godkjenning.

 

- Et positivt samarbeid

Marianne Myhren i Debio opplever for tiden stor pågang av nye bedrifter som ønsker Debio-godkjenning.

 

- Vi er opptatt av å ha et positivt samarbeid med virksomheten, og forsøker å hjelpe til med tilrettelegging av nye rutiner i best mulig samsvar med de eksisterende rutinene på kjøkkenet. Det er ikke nødvendig med egne lagerrom for de økologiske varene, eller egne kniver og fjøler, som mange tror. Man kommer langt med sunn fornuft og gode rutiner for håndtering, atskillelse og merking. Vi har erfart at bedriftene ofte opplever det å ha en Debio-godkjenning som langt enklere enn de hadde forestilt seg, sier Myhren.

 

I dag reguleres storkjøkken av EU-forordninger som utgjør det generelle regelverket for økologi. I løpet av 2008 skal det utvikles et eget nasjonalt regelverk for økologi og storkjøkken. Dette vil gjelde fra 1. januar 2009.

 

Hva er økologisk mat?

Økologiske matvarer kommer fra et moderne landbruk som trygger planter og dyrs sunnhet, og fremmer naturens balanse og mangfold. Matvarene blir ikke tilsatt kunstige aroma- eller fargestoffer, og dyr får bevege seg fritt. Stadig flere forbrukere ser verdien i dette. En godkjenning fra Debio gir muligheten til bruk av Ø-merket i markedsføringen, et godkjenningsmerke som gjenkjennes av nær 90 prosent av befolkningen.

 

 

Faktaboks om Debio

        Debio er kontroll- og godkjenningsinstans for økologisk produksjon.

        Debio har fått delegert myndighet av Mattilsynet for å utøve tilsyn med økologisk produksjon, foredling import og omsetning i Norge.

        Alle gårdsbruk, anlegg, bedrifter og øvrige virksomheter i Norge som er involvert i produksjon og håndtering av økologiske varer, er kontrollert og godkjent av Debio.

        Det utføres årlige fysiske inspeksjoner og uanmeldte besøk.

        Debio er en medlemsorganisasjon med tre medlemskategorier fra hele verdikjeden, fra jord til bord.

        Et produkt som rettmessig bærer Ø-merket er produsert i samsvar med nasjonalt regelverk forankret i EUs forordninger for økologisk produksjon.

        Mer informasjon om Debio og kontrollordningen finner du på www.debio.no

Thumbnail Image: